Przetarg 8372755 - EW Rożnów - modernizacja napędów przelewów od 1-7 -...

   
Analizuj Zamówienie 8372755 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-09-03
przedmiot ogłoszenia
EW Rożnów - modernizacja napędów przelewów od 1-7 - dokumentacja projektowa
branża Projektowanie
podbranża projekt wod-kan, projekt OZE
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt wod-kan , projekt OZE

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8393356 2021-09-29
godz. 09:30
NADLEŚNICTWO KRASNYSTAW 1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w czterech budynkach Nadleśnictwa: Budynku Biura, Budynku edukacyjno-submisyjnym,...
8384822 2021-09-30
godz. 09:00
URZĄD GMINY KROBIA „Wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU ) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum ..." 1. P...
8333172 2021-09-30
godz. 11:15
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KRAKOWIE Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Zederman – Jerzmanowice Numer referencyjny: O.KR.D-3.2411.6.2021 Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót b...
8356869 2021-09-30
godz. 14:30
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE Opracowania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem i przedmiarem obejmującej zagospodarowanie wód opadowych z terenów utwardzonych i obniżeń terenowych z terenu SPZOZ w Parczewie, ul. K...
8423684 2021-10-01
godz. 12:00
URZĄD GMINY CZUDEC Wykonanie kompletnego projektu budowlanego przebiegu sieci kanalizacji deszczowej na obszarze obejmującymi działki: 1127/2 (rów melioracyjny), 1122/3 (droga gminna), 1126, 1125/11, 1125/12, ...
8406962 2021-10-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY GOZDNICA Wzrost udziału energii odnawialnej na terenie woj. lubuskiego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Gozdnica Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie in...
8403406 2021-10-05
godz. 10:00
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH CYBINKA SP. Z O.O. 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania (w trybie zaprojektuj i wybuduj) pn.: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Białkowie, którego zakres obejmuje:I....
8422305 2021-10-06
godz. 09:00
URZĄD GMINY LUBACZÓW Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Sporządzenie dokumentacji technicznej rozbudowy istniejącej, czynnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuże celem zwiększenia jej przepustowość d...
8422359 2021-10-13
godz. 10:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. WE WROCŁAWIU ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
8394362 2021-10-15
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE W WARSZAWIE 3A.5 Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla Huty im. Sendzimira Numer referencyjny: KR.ROZ.2810.143.2021 Przedmiotem zamówienia jest ...