Przetarg 8815662 - Energia odnawialna w Gminie Gorzków Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 8815662 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-01
przedmiot ogłoszenia
Energia odnawialna w Gminie Gorzków Numer referencyjny: ZP.271.7.2022.CP
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalac
ji fotowoltaicznych na terenie Gminy Gorzków w gospodarstwach domowych, która jest realizowana w ramach projektu „Energia odnawialna w Gminie Gorzków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Gorzków w gospodarstwach domowych, która jest realizowana w ramach projektu „Energia odnawialna w Gminie Gorzków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 2. Opis inwestycji: Inwestycja zawiera zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (150 szt.) o łącznej mocy szacunkowej ok 600 kwh. do wytwarzania energii elektrycznej. Mieszkańcy korzystają z OZE w stopniu niewielkim. Niedobór OZE i koszty urządzeń skutkują małym ich wykorzystaniem, co przekłada się na wzrost koszt w utrzymania. Gosp. cieplna oparta jest na węglu. Rośnie zużycie energii ze źródeł konw. i emisja szkodliwych substancji, wzrost zanieczyszczenia (negatywnie wpływ na zdrowie). Zakres obejmuje montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych w gosp. dom. o średniej mocy 4 kwh. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 150 kompletnych zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, 2) montaż konstrukcji, 3) montaż paneli fotowoltaicznych w miejscu niezacienianym przez żadne obiekty w skali całego roku, z wykorzystaniem systemowych zestaw w montażowych z uwzględnieniem części rysunkowej opracowania. Należy zastosować optymalny kąt pochylenia paneli zgodny z kątem nachylenia dachu lub inny, niezmienny dla ekspozycji panela fotowoltaicznego w ciągu całego roku, oraz ustawienie paneli możliwie w kierunku południowym, z dopuszczalnym odchyleniem od tego kierunku w zakresie od -45o do 45o, 4) montaż inwertera, 5) montaż rozłącznika DC, 6) montaż zabezpieczeń w rozdzielnicach, 7) prowadzenie i podłączenie przewodów elektrycznych, 8) wykonanie wpięcia do instalacji elektrycznej w rozdzielnicy budynku, 9) uruchomienie inwertera, 10) poinformowanie użytkownika o zasadach bezpieczeństwa i prawidłowej obsłudze instalacji oraz przekazanie instrukcji urządzeń w języku polskim, 11) inwentaryzacja powykonawcza, 12) zgłoszenie gotowości podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci. 4. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SWZ – dokumentacji technicznej, na którą składają się: 1) PROJEKTY BUDOWLANE, 2) RYSUNKI, 3) SYMULACJE,

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 076-207678 z dnia 2022-04-19:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 01/08/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 03/08/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 06/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 06/05/2022
Czas lokalny: 10:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 089-241779 z dnia 2022-05-06:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 03/08/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 10/08/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 10:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 091-250329 z dnia 2022-05-11:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 10/08/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 15/08/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 10:30
branża Energia odnawialna (OZE)
podbranża energia solarna
kody CPV 9331200, 45310000, 45311200, 45312310, 45315300, 45317300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: energia solarna

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8867022 2022-05-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY CZEMPIŃ Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku filialnego SP w Borowie 76 Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji fotowoltaicznej, która została zaprojektowana jako mikroinsta...
8878257 2022-05-18
godz. 11:00
URZĄD GMINY SUCHOŻEBRY 1 Przedmiotem postępowania jest zadanie inwestycyjne pn: Przebudowa systemu zasilania budynku użyteczności publicznej w Suchożebrach z wykorzystaniem OZE w tym:Zadanie 1: Wykonanie instalacj...
8881402 2022-05-19
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY CIESZANÓW Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chotylubiu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej 1. Przedmiotem zamówienia są prace termomodernizacyjne budynku świetlicy Wiejskiej w Ch...
8890990 2022-05-24
godz. 09:00
CENTRALNE MUZEUM POŻARNICTWA „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach” 1. Przedmiotem zamówienia jest zastos...
8913724 2022-05-24
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW
8886534 2022-05-26
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE Poprawa efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu - I etap 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku stołówki w ...
8872992 2022-05-30
godz. 10:00
POLSKA ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O. "Budowa Elektrowni Słonecznej Kokoszczyn IV wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 9 MW" 1. Przedmiotem zamówienia / umowy jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na wybudowaniu, ur...
8909530 2022-06-01
godz. 10:00
URZĄD GMINY PAKOSŁAW Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chojnie 1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Przedszkola i oddziału Biblioteki Publiczne...
8900789 2022-06-09
godz. 10:00
SIARKOPOL TARNOBRZEG SP. Z O.O. Zaprojektowanie i budowa farmy fotowoltaicznej MACHÓW l o mocy 4,082 MW SIARKOPOL TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na terenie „Strefy Przemysłowej Machów" na działkach nr e...
8910019 2022-06-17
godz. 10:00
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu, modernizacja węzła cieplnego oraz montaż instalacji schładzającej powietrze w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. NIEpodleg...