Zlecenie 10274836 - „Ekspertyza dotycząca wypracowania propozycji...

   
Zamówienie 10274836 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-02-21
przedmiot zlecenia
„Ekspertyza dotycząca wypracowania propozycji formułowania komunikatów o wynikach realizowanych badań” Szczegółowy opis zamówienia
stanowi załącznik nr 2

Powstaje w kontekście projektu
FERS.01.08-IP.05-0001/23 - Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)
branża Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża analizy, audyty, certyfikaty
kody CPV 79315000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: analizy, audyty, certyfikaty

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10309585 2024-03-28
godz. 10:00
Mazowieckie Opracowanie systemu zarządzania marką polegającego na przygotowaniu dokumentu o charakterze strategii marki miasta oraz zaprojektowaniu sposobu jego wdrażania przez m.st. Warszawę ...
10366748 2024-04-05
godz. 11:00
Śląskie 01/03/2024 Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych przez 24 miesiące zgodnie z załączeniami. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych przez ...
10385144 2024-04-05
godz. 12:00
Łódzkie Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, przez podmio...
10405707 2024-04-11
godz. 12:00
Pomorskie Przeprowadzenie audytu wydatkowania środków finansowych w projekcie pt. GREEN HEAT-towards collaborative local decarbonization.
10370795 2024-04-12
godz. 14:00
Pomorskie Uzyskanie i dostarczenie zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, o którym mowa w art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2023.1786 t.j.) (...
10396121 2024-04-17
godz. 16:00
Mazowieckie Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu (raport niezależnego audytora) w zakresie kwalifikowalności kosztów w projekcie pn. „Optimization of Shallow Geothermal Energy Reso...
10431871 2024-04-19
godz. 09:00
Lubelskie Usługa polegająca na przeprowadzeniu eksperckiej oceny wniosków aplikacyjnych, które wpłynęły do platformy startowej Wschodni Akcelerator Biznesu 2 (dalej jako WAB 2) oraz przeprowadz...
10374366 2024-04-19
godz. 14:00
Warmińsko-Mazurskie Otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu mającego na celu integrację i zwiększenie dostępności oraz jakości usług społecznyc...
10416414 2024-04-23
godz. 10:00
Podkarpackie Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w okresie od 04.05.2024 roku do 05.05.2025 roku
10447368 2024-05-06
godz. 10:00
Dolnośląskie Wspólne przygotowanie i realizację projektu. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 39 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych. Cel k...