Zlecenie 8903989 - Ekspansja przedsiębiorstwa Wiesław Kasprzycki EURO-SPAW na...

   
Zamówienie 8903989 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-13
przedmiot zlecenia
Ekspansja przedsiębiorstwa Wiesław Kasprzycki EURO-SPAW na rynek niemiecki i duński promująca usługę w postaci montażu, nap
rawy i modernizacji rurociągów.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradczo analitycznej w zakresie promocji wybranych produktów na rynkach niemieckim i duńskim. W tej fazie projektu realizowana będzie usługa doradczo analityczna w zakresie: - przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym) na rynek niemiecki i duński, • Analiza makroekonomiczna rynku niemieckiego i duńskiego metodą PESTEL • Identyfikacja branż możliwych do współpracy na wskazanych rynkach docelowych • Analiza SWOT pod kątem internacjonalizacji na rynek niemiecki i duński • Benchmarking usług konkurencji na rynkach docelowych • Badanie kanałów marketingowych oferentów konkurencyjnych na rynku niemieckim i duńskim metodą benchmarkingu • Badanie infrastruktury rurociągowej na rynku niemieckim i duńskim • Rekomendacje w zakresie dostosowania produktu do potrzeb rynków docelowych - opracowanie profilu klientów z wybranych segmentów - po 3 profile klientów na każdy z rynków docelowych • Analiza społeczno-ekonomiczna społeczeństwa niemieckiego i duńskiego • Prognoza demograficzna rynków docelowych • Określenie potrzeb funkcjonalnych kanałów dystrybucji na rynkach docelowych • Opracowanie trzech profili klienta w formie buyer persony dla każdego z rynków docelowych • Zestawienie preferencji i oczekiwań modelowych profili klientów • Analiza najistotniejszych czynników stworzonych profili pod kątem wyboru strategii dystrybucji na rynek niemiecki i duński • Rekomendacje w zakresie dotarcia do buyer person na rynkach docelowych - analiza otoczenia formalno-prawnego rynku niemieckiego i duńskiego • Charakterystyka ustroju politycznego rynku niemieckiego i duńskiego • Charakterystyka ustroju prawnego rynku niemieckiego i duńskiego • Analiza podatków i opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku niemieckim i duńskim • Formy i uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej obowiązujące na rynku niemieckim i duńskim • Instytucje otoczenia biznesu wspierające działalność w zakresie internacjonalizacji na wybranych rynkach • Rekomendacje na podstawie przeprowadzonych analiz otoczenia formalno-prawnego - opracowanie procedur dedykowanym klientom zagranicznym w podziale na rynek niemiecki i duński (sprzedaż i dystrybucja, standardy kontaktu, udzielanie gwarancji, reklamacje, kontakty biznesowe) – po 5 procedur na każdy rynek docelowy • Analiza i zestawienie standardów kontaktów biznesowych obowiązujących na wybranych rynkach • Analiza unormowań rynkowych i prawnych stanowiących czynniki warunkujące kształtowanie procedur na rynkach docelowych • Opracowanie procedur w zakresie sprzedaży, gwarancji, reklamacji, nawiązywania kontaktów biznesowych i utrzymywania kontaktów biznesowych • Sporządzenie mapy zależności stworzonych procedur w ramach działalności przedsiębiorstwa • Przygotowanie rekomendacji w zakresie wdrożenia i stosowania stworzonych procedur w związku z zamiarem wejścia na wybrane rynki - opracowanie treści gwarancji wykonania usługi oraz wzorów umów gospodarczych niezbędnych do obsługi i sprzedaży na rynku niemieckim i duńskim wraz z tłumaczeniem na języki duński i niemiecki po 1 gwarancji i po 2 wzory umów na rynek • Przedstawienie znaczenia udzielania gwarancji produktów oraz umów gospodarczych na poszczególnych rynkach docelowych • Analiza standardu gwarancji i treści umów gospodarczych w niemieckim i duńskim systemie prawnym • Zbadanie możliwości gwarancyjnych w ramach wejścia na rynki niemiecki i duński • Opracowanie treści gwarancji oraz umów gwarancyjnych na rynek niemiecki i duński w oparciu o przedstawione informacje (1 gwarancja oraz 2 wzory umów) • Podsumowanie i zestawienie wniosków powstałych w ramach przeprowadzonej analizy.
branża Ekonomia, prawo i organizacja, Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia
podbranża analizy, audyty, certyfikaty, tłumaczenia, konsulting, doradztwo
kody CPV 79000000, 79310000, 79411100, 79530000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: analizy, audyty, certyfikaty , tłumaczenia , konsulting, doradztwo

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9003853 2022-07-06
godz. 09:45
URZĄD MIASTA I GMINY JEDLICZE Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
9021776 2022-07-07
godz. 13:00
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. zapytanie budżetowe dopuszczamy oferty częściowe
9010407 2022-07-08
godz. 09:00
CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I PGE POLSKIEJ GRUPY ENERGETYCZNEJ W ROGOWCU Wsparcie na Nowy Start zawodowy 1. Doradztwo zawodowe z IPD Liczba osób objętych doradztwem zawodowym z IPD: 68 Doradztwo będzie obejmować 4 godz. spotkań indywidualnych dla każdej os...
9007313 2022-07-08
godz. 12:00
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE przeprowadzenie badania KFS Ocena efektywności wsparcia udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie zachodniopomorskim w latach 2019-20220. Znak sprawy: WUP.XV...
9012658 2022-07-11
godz. 10:00
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Diagnoza strategiczna dla potrzeb komunikacji marketingowej Polski w turystyce do roku 2030
9017728 2022-07-11
godz. 15:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Doradztwo, konsultacje i udzielenie informacji przez firmy posiadające technologie odzysku fosforu z odcieków po procesie odwadniania osadów ściekowych, z osadów ściekowych oraz z popi...
9025589 2022-07-13
godz. 15:00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁOGARDZIE Zatrudnienie dwóch tłumaczy języka ukraińskiego dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022r. w ramach projektu pn. Wsparcie dla uchodź...
9007829 2022-07-14
godz. 10:00
URZĄD MIASTA JAROSŁAW Wykonanie usługi audytu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami dla gminnych budynków użyteczności publicznej...
8938973 2022-07-26
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę tłumaczenie aukcji sklepu internetowego Zlecę tłumaczenie 10000 przedmiotów w sklepie internetowym z języka polskiego na słowacki. Branża motoryzacyjna. Teksty nie są długie...
9006568 2022-08-25
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Tłumaczenia na j. angielski Poszukuję osób, które mogą podjąć się w korzystnej cenie solidnego tłumaczenia książek na język angielski. To projekt społeczny. Mogę wystawić ref...