Przetarg 10089732 - Ekologiczne podwórko przy Szkole Podstawowej z oddziałami...

   
Analizuj Zamówienie 10089732 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-17
przedmiot ogłoszenia
Ekologiczne podwórko przy Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Adama Mickiewicza – Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Gdańs
ka 10

1. Zakres zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych związanych z wymianą nawierzchni dziedzińca przy Szkole Podstawowej Nr 14 w Zabrzu przy ul. Gdańskiej 10, w tym m.in.: • Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni,• Wykonanie podbudowy,• Wykonanie nowej nawierzchni z kształtek betonowych,• Wykonanie fragmentu nawierzchni z płyt ażurowych,• Wykonanie placu utwardzonego do gier podwórkowych,• Wymiana istniejącej bramy wjazdowej oraz furtki, • Renowacja terenu zielonego (trawa),• Montaż ławek, koszy, blokad parkingowych, tablic informacyjnych.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ.

BZP.271.76.2023.JP
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń, mała architektura
kody CPV 37450000, 45000000, 45111300, 45112710, 45223300, 45233200
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zieleń , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10232729 2024-03-11
godz. 09:00
Śląskie Wycinka drzew i krzewów na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. Wycinka drzew i krzewów na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górac...
10281167 2024-03-11
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach realizacji operacji pn. „Scalenie gruntów obrębu Kolonia Krzywowierzba, gm. Dębowa Kłoda, powiat parczewski, województwo lubelskie...
10277781 2024-03-11
godz. 11:00
Świętokrzyskie „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 373062T w msc. Wielogóra oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 373090T w msc. Janowice’’ Część 1: Część nr 1: „Przebudowa odcinka drog...
10279854 2024-03-12
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie „Przebudowa ulicy Rynkowej w miejscowości Unisław”.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w następującym zakresie:1) Roboty przygotowawcze,2) Roboty ziemne,3) ...
10282171 2024-03-12
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa (wykonanie utwardzenia) drogi dojazdowej do Sali pożegnań Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do Sali pożegnań, polegająca w głównej mierze na wykonan...
10280481 2024-03-14
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 100558 C w miejscowości Grzywna-Zęgwirt II etap”. Zadanie ubiega się o dofinansowanie ze śr...
10252881 2024-03-15
godz. 12:00
Śląskie Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenach Gminy Miejskiej Żory w 2024 r.-etap II - koszenie i grabienie trawy, niszczenie chwastów, likwidacja samosiewek na terenach zielonyc...
10271832 2024-03-18
godz. 14:00
Podlaskie osiedlowe roboty drogowe z kostki betonowej i posadzkarskie w 2024 r., w zakresie: 1. Wykonanie chodnika wzdłuż balkonów budynku Swobodna 36 2. Remont chodników w pobliżu placu zabaw wz...
10258484 2024-03-21
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN i SN na obszarze działania PGE Dys...
9540358 2024-04-24
godz. 10:00
Pomorskie Zamówienie zostało podzielone na trzy etapy:Etap I – Rozbudowa drogi nr 1405G (ul. Wejherowska) wraz z budową ronda na skrzyżowaniu Wejherowska – Szkolna – Kartuska w Szemudzie.Eta...