Zlecenie 10276174 - DZP.271.10.2024.AD Wykonanie 3 operatów szacunkowych...

   
Zamówienie 10276174 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-02-21
przedmiot zlecenia
DZP.271.10.2024.AD Wykonanie 3 operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych.

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie 3 operatów
szacunkowych nieruchomości zabudowanych Cena netto oferty musi odpowiadać wartości podanej w wierszu „cena bez VAT” w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO FORMULARZ OFERTY. 1 usługa
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10371405 2024-03-29
godz. 12:38
Świętokrzyskie GN.6840.54.2022 Wycena nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul. Topolowej, dz. 476/1, obr. 02 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 operat szacunkowy - 1 szt.
10400797 2024-04-12
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatów szacunkowych odrębnie dla każdej z niżej wymienionych wszystkich nieruchomości, księga wieczysta nr: 1. SZ2S/00032291/8 prowadzonej dla działek: nr 3312/1 o pow. 0,...
10334778 2024-04-12
godz. 10:00
Mazowieckie NI-I.3240.1.2024 Usługa polegająca na sporządzaniu wycen nieruchomości lub praw ustanawianych na nieruchomościach (w formie operatów szacunkowych) na rzecz Województwa Mazowieckiego w...
10403401 2024-04-12
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 5/2 obręb 32 położona w Otwocku, dla której Sąd Rejonowy w Otwo...
10433071 2024-04-17
godz. 09:00
Lubelskie wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym oraz kompleksem garaży, dla potrzeb ustalenia wartości rynkowej miesięcznej stawki czynszu ...
10431862 2024-04-19
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości oraz wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oddanego w uż...
10431669 2024-04-23
godz. 00:00
Dolnośląskie Sporządzenie 75 opinii w formie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa
10431035 2024-04-24
godz. 15:00
Mazowieckie Sporządzenie pisemnej opinii, w formie operatu szacunkowego, określającej rynkową stawkę czynszu za 1m^2 najmu: 1. pomieszczeń o powierzchni 952,99 m^2 położonych w budynku IMGW-PIB,...
10421897 2024-04-24
godz. 15:00
Opolskie Sporządzenie wyceny nieruchomości stanowiących własność Województwa Opolskiego, położonych przy ul. Oleskiej w Opolu, obręb Zakrzów, miasto Opole, powiat m. Opole, obejmujących n...
10428191 2024-04-25
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość służebności przesyłu na nieruchomościach w celu realizacji zadania pn. Przebudowa i rozbudowa istniejących linii 110kV w celu...