Przetarg 7210115 - Dzierżawa wraz z montażem, oprogramowaniem, drukarką...

   
Analizuj Zamówienie 7210115 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-05
przedmiot ogłoszenia
Dzierżawa wraz z montażem, oprogramowaniem, drukarką kodów kreskowych i UPS podtrzymującym pracę aparatu, analizatora do ozn
aczeń Her-2 Dual ISH wraz z odczynnikami i systemem detekcji dla Zakładu Patomorfologii
Numer referencyjny: ZP/PN/70/19/LZP/AW

Dzierżawa wraz z montażem, oprogramowaniem, drukarką kodów kreskowych i UPS podtrzymującym pracę aparatu, analizatora do oznaczeń Her-2 Dual ISH wraz z odczynnikami i systemem detekcji dla Zakładu Patomorfologii


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540269478-N-2019 z dnia: 2019-12-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-13, godzina: 13:00

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 13:00
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33696200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się