Przetarg 7392123 - Dzierżawa urzadzeń kopiujących - kserokopiarek dla...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7392123 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-18
przedmiot ogłoszenia
Dzierżawa urzadzeń kopiujących - kserokopiarek dla potrzeb Prokuratury Regionalnej w Lublinie
Numer referencyjny: RP VI WBA 26
1.1.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa 7 szt. urządzeń kopiujących – kserokopiarek dla potrzeb Prokuratury Regionalnej w Lublinie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ stanowiącym Wzór Umowy.
3. Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) serwis, konserwacja i bieżące naprawy urządzeń;
2) dostarczenia materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkich innych części zamiennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu najmu, za wyjątkiem papieru;
3) oferowane urządzenia - kserokopiarki muszą być kompletne i po zamontowaniu gotowe do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego;
4) podstawowe przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi kserokopiarek;
5) w przypadku awarii urządzenia – dostawa nowej kserokopiarki o parametrach nie gorszych od kserokopiarki zabranej do naprawy;
6) ubezpieczenie przedmiotu najmu od wszelkiego ryzyka oraz utrzymanie ciągłości ubezpieczenia przez cały okres realizacji zamówienia.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540052931-N-2020 z dnia: 2020-03-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest:
RP VI WBA 261.1.2020
W ogłoszeniu powinno być:
RP VI WBA 261.2.2020


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiajcy nie żąda wniesienia wadium
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, tonery, kartridże, tusze, serwis, naprawa
kody CPV 30121100, 30121200, 50313100, 50313200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się