Zlecenie 7282756 - Dzierżawa dystrybutorów wody źródlanej oraz dostawy...

   
Analizuj Zamówienie 7282756 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-15
przedmiot zlecenia
Dzierżawa dystrybutorów wody źródlanej oraz dostawy towarzyszące realizowane na potrzeby:
• Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Lublinie;
• Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie;
• Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie;
• Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej;
• Urzędu Skarbowego w Puławach;
• Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim;
• Urzędu Skarbowego we Włodawie;
• Lubelskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Białej Podlaskiej;
• Lubelskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Lublinie;
• Lubelskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Zamościu;
• Lubelskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Chełmie
• Oddziału Celnego w Hrebennem;
• Oddziału Celnego Drogowego w Dorohusku
zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz oferty).
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) dzierżawę dystrybutorów wody źródlanej, w tym ich transport, rozmieszczenie we wskazanych przez pracowników Zamawiających lokalizacjach oraz odbiór urządzeń po zakończeniu obowiązywania umowy,
2) dostawę wody źródlanej w butlach o pojemności minimum 18,9 1, wraz z ich rozładunkiem i rozmieszczeniem we wskazanych przez pracowników Zamawiającego lokalizacjach,
3) dostawę kubków jednorazowych o pojemności 200 ml w opakowaniach po 100 szt.,
4) inne usługi związane z realizacją zamówienia zlecone przez zamawiającego (np. sanityzacja dystrybutorów).
3) Ze względu na specyfikę usług przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części oznaczonych numerami od I do VII:
Lp. Nr oferty częściowej Zakres usług
1. Oferta częściowa I Dzierżawa dystrybutorów wody źródlanej oraz dostawy towarzyszące na potrzeby urzędów skarbowych województwa lubelskiego mających siedziby na terenie miasta Lublina (Pierwszy US w Lublinie, Drugi US w Lublinie, Trzeci US w Lublinie, Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej z siedzibą w Lublinie)
2. Oferta częściowa II Dzierżawa dystrybutorów wody źródlanej oraz dostawy towarzyszące na potrzeby Urzędu Skarbowego Białej Podlaskiej, Lubelskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Białej Podlaskiej, Oddziału Celnego w Białej Podlaskiej
3. Oferta częściowa III Dzierżawa dystrybutorów wody źródlanej oraz dostawy towarzyszące na potrzeby Urzędu Skarbowego w Puławach
4. Oferta częściowa IV Dzierżawa dystrybutorów wody źródlanej oraz dostawy towarzyszące na potrzeby Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim i Oddziału Celnego w Hrebennem (przejście graniczne)
5. Oferta częściowa V Dzierżawa dystrybutorów wody źródlanej oraz dostawy towarzyszące na potrzeby Urzędu Skarbowego we Włodawie
6. Oferta częściowa VI Dzierżawa dystrybutorów wody źródlanej oraz dostawy towarzyszące na potrzeby Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Zamościu oraz Lubelskiego Urzędu Celno Skarbowego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Chełmie
7. Oferta częściowa VII Dzierżawa dystrybutorów wody źródlanej oraz dostawy towarzyszące na potrzeby Oddziału Celnego Drogowego w Dorohusku.
4) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.
5) Na daną część zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6) Każda z części zamówienia będzie rozpatrywana oddzielnie.
7) Zamawiający informuje, że ilości butli oraz kubków określone w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) mają charakter wyłącznie orientacyjny i służą do dokładniejszego oszacowania ceny oferty.
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze, automaty
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się