Przetarg 7538563 - Dzierżawa analizatora typu PCR wraz z odczynnikami do...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7538563 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-06-17
przedmiot ogłoszenia
Dzierżawa analizatora typu PCR wraz z odczynnikami do wykonywania badań genetycznych Numer referencyjny: 34/ZP/2020
I. Odczynni
ki i materiałyKod CPV – 33696500 Odczynniki laboratoryjneLP Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.); nazwa handlowa/numer katalogowy; ilość testów; ilość jm; cena netto za jm; wartość netto stawka VAT; wartość brutto:1 Wykrywanie MRSA i S. aureus w dodatnich posiewach krwi w czasie około godziny; 10;2 Zestaw pozwalający na molekularne wykrywanie infekcji Clostridium difficile z niezależnym oznaczeniem toksyny binarnej i różnicowanie patogennego szczepu 027 w niecałą godzinę; 100;3 Szybkie badanie przesiewowe VRE pod kątem aktywnego zapobiegania i kontroli epidemii w czasie krótszym niż godzina; 40;4 Zestaw pozwalający na molekularne wykrywanie i różnicowanie KPC, NDM, VIM, IMP-1 i OXA-48 w czasie poniżej 50 minut; 40;5 Szybka identyfikacja i różnicowanie GI i GII Norowirusa w mniej niż jedną godzinę; 40;6 Zestaw do szybkiego wykrywania i różnicowania grypy A, grypy B i RSV, w czasie 20 minut; 500;7 Zestaw pozwalający na molekularne wykrywanie wirusa SARS CoV-2 w czasie poniżej 50 minut; 10 000;8 Test ze zwiększoną wydajnością w wykrywaniu wrażliwych i odpornych na leki pzypadków gruźlicy w mniej niż 80 minut; 10;9 Szybkie molekularne testy diagnostyczne na enterowirusa w 2,5 godziny; 100;10 Test do niezawodnego wykrywanie wirusa Ebola Zair w 98 minut; 10;11 Test do skutecznego wykrywanie zakażenia Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae w 90 minut; 30;12 Test do wykrywania zakażenia Trichomonas vaginalis u mężczyzn i kobiet w czasie tylko 40 minut; 40;13 Test do badania przesiewowego DNA HPV wysokiego ryzyka i genotypowanie 16,18 / 45 w przeciągu jednej godziny; 100;14 Test pozwalający na śródporodowe lub przedporodowe badanie paciorkowców grupy B w czasie zaledwie 35 minut; 40;15 Test do uproszczonego monitorowania obciążenia wirusem HBV z elastycznym protokołem, oferujące pacjentom wyniki jakościowe w około godzinę; 400;16 Test do szybkiego, wysokoczułego potwierdzenia na żądanie infekcji HCV oraz ilościowe monitorowanie skutecznego leczenia w czasie 105 minut; 600;17 Test pozwalający wykrywanie tego samego dnia zakażenia HIV-1 w celu wsparcia wczesnej diagnozy niemowląt i identyfikacja ostrej infekcji w 92 minuty; 20;18 Szybkie testy do monitorowania obciążenia wirusem HIV-1 w 90 minut; 20;19 Testy do wykrywania raka pęcherza moczowego u pacjentów z krwiomoczem w 90 minut; 40;20 Test do jakościowego monitorowania nawrotów u pacjentów z uprzednio zdiagnozowanym rakiem pęcherza w 90 minut; 40;21 Test do półilościowego pomiaru ESR1, PGR, ERBB2 i MKi67 z inwazyjnej tkanki raka piersi FFPE w ciągu 2 godzin; 40;22 Test do wysokoczułego i ilościowego monitorowania mRNA BCR-ABL u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (CML); 40;23 Test do badania genetycznego ryzyka zakrzepicy w czasie około 30 minut; 450;Razem…Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania wszystkich odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do przeprowadzenia badania, w tym: wymazówki, podłoża oraz szczoteczki cytologiczne sterylne pakowane pojedynczo, do każdego zaoferowanego testu w stosunku 1/1.II. Dzierżawa analizatoraZgodnie z warunkami i parametrami określonymi w SIWZ.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33696500, 38434000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się