Przetarg 7150894 - DZIERŻAWA ANALIZATORA DO HEMOSTAZY WRAZ Z DOSTAWĄ...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7150894 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-12
przedmiot ogłoszenia
DZIERŻAWA ANALIZATORA DO HEMOSTAZY WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW ORAZ DOSTAWA PASKÓW DO ANALIZY MOCZU
Numer referencyjny: 2/26/P
N/16/19

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dzierżawa analizatora do hemostazy wraz z sukcesywną dostawą odczynników w asortymencie i szacunkowej ilości określonych w formularzu cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ oraz dostawa pasków do analizy moczu do aparatu Clinitec Status w asortymencie i szacunkowej ilości określonych w złączniku nr 2.1 do SIWZ
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr I. Dzierżawa analizatora do hemostazy wraz z dostawą odczynników
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dzierżawa analizatora immunologicznego i sukcesywna dostawa odczynników do immunochemii w asortymencie i szacunkowej ilości oraz wymaganych parametrach granicznych określonych w formularzu asortymentowo - cenowym załącznik nr 2 do SIWZ

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr II. Dostawa pasków do analizy moczu do analizatora Clinitek Status
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dzierżawa analizatora immunologicznego i sukcesywna dostawa odczynników do immunochemii w asortymencie i szacunkowej ilości oraz wymaganych parametrach granicznych określonych w formularzu asortymentowo - cenowym załącznik nr 2.1 do SIWZ
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33124131, 33696500, 38434520
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się