Zlecenie 9958557 - DSZN/OSOK/01 - DOSTAWA SZAFEK CHEMOUTWARDZALNYCH DO SOK...

   
Zamówienie 9958557 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-09-22
przedmiot zlecenia
DSZN/OSOK/01 - DOSTAWA SZAFEK CHEMOUTWARDZALNYCH DO SOK ZAPYTANIE 2603

Zakres przedmiotu zamówienia:
Szanowni Państwo,

N
a podstawie §7 Umowy Ramowej (Dynamiczny System Zakupów Niepublicznych) nr 1000042153 zapraszamy do złożenia oferty celem udzielenia Zamówienia Cząstkowego.

Niniejsze Zapytanie Ofertowe obejmuje zakresem dostawę zgodnie z załączonym OPZ.

Kryterium oceny ofert: 100 % cena netto.
Termin dostawy musi zostać wskazany przez Dostawcę w ofercie
Termin składania ofert do 27.09.2023 r. godz. 10:00

W razie niemożności złożenia oferty uprzejmie proszę o przesłanie zwrotne – na podstawie § 7 ust. 6 Umowy Ramowej – stosownej informacji wraz z uzasadnieniem.

WAŻNE! - Dostawca musi załączyć karty katalogowe oferowanych produktów

Oferta Wykonawcy nie może być sprzeczna z postanowieniami Umowy nr 1000042153.
branża Wyposażenie wnętrz
podbranża meble i akcesoria
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: meble i akcesoria

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10108355 2023-12-04
godz. 13:00
ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH-PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych Znak sprawy: DA.260.9.2023 Przetarg 9/dostawa mebli/2023
10108680 2023-12-04
godz. 16:00
PIOTR WASYLUK PROJEKTOWANIE KREATYWNE Przedmiotem zamówienia jest doradztwo, zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego mebli i urządzeń elektrycznych kuchni w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu nr RPWM.0l.05.02...
10111826 2023-12-05
godz. 10:30
MUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, montażem i instalacją wyposażenia na potrzeby prowadzon...
10117473 2023-12-07
godz. 09:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE Dostawa wyposażenia meblowego do Posterunków Policji 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego do siedziby nowo powstałego Posterunku Policji w Brojcach2. Szczegółowe wym...
10118305 2023-12-07
godz. 11:00
ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO W BIAŁYMSTOKU Dostawa krzeseł biurowych oraz dwóch biurek do budynku Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa krzeseł biurowych oraz dwóch biurek do budynku Zarzą...
10121128 2023-12-08
godz. 00:00
SZPITAL POWIATOWY IM. PRAŁATA J. GLOWATZKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH Dostawa materiałów do białego montażu - sanitariaty, płytki (montaż własny Zamawiającego) Powstaje w kontekście projektu RPOP.10.01.01-16-0013/20 - Poprawa wydajności usług medycznych w S...
10121619 2023-12-08
godz. 11:00
ZESPÓŁ PUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZBOROWIE Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek oraz wyposażenia elektronicznego do Samorządowego Przedszkola w Gminie Solec-Zdrój. Dostawa jest realizo...
10124893 2023-12-11
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ DOSTAWA MEBLI, DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJ -powtórka Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem, w miejsce wskazane przez Zamawiającego dla SPZOZ w Łęcznej. Przedmiot zamówienia zos...
10125575 2023-12-11
godz. 10:00
SUN&MORE SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 5 aneksów kuchennych Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 5 kompletów sprzętu AGD Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zabudowy kuch...
10093269 2023-12-21
godz. 09:00
MAZURSKI RAJ SP. Z O.O. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia gastronomicznego do life cookingu w ilości 1 kpl. dla realizacji projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19 „Mazurskie Legendy” w ramach Progra...