Zlecenie 8534207 - Dożywianie dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w...

   
Zamówienie 8534207 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-11-17
przedmiot zlecenia
Dożywianie dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Warnicach (wraz z Filią Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie) w 2022 ro
ku.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Warnicach (wraz z Filią Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie) w 2022 roku
Planowana liczba dożywianych dzieci i młodzieży wynosi 16 osób dziennie, w tym:
• w Szkole Podstawowej w Warnicach - 13 osób
• w Filii Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie - 3 osoby
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększania lub zmniejszania liczby dożywianych dzieci w zależności od potrzeb.
Dostawa posiłków odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki w szkołach. Dodatkowo zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem rezygnacji z dostawy posiłków w dzień, w którym nie będą odbywać się zajęcia lekcyjne.
Wykonanie zamówienia obejmuje przygotowanie posiłków jednodaniowych sporządzonych ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia zawierających posiłek obiadowy i minimum 200 ml napoju (woda mineralna lub źródlana, woda smakowa, kompot, niegazowany sok lub napój owocowy).
Zamawiający określa, aby wartość kaloryczna posiłku (bez napoju) w ramach zamówienia wynosiła minimum 500 kcal w przypadku drugiego dania.
W przypadku dostarczenia posiłku w postaci zupy zamawiający wymaga, aby dostawca uzupełnił wartość kaloryczną posiłku dodatkowo na przykład jogurtem do picia, napojem mlecznym, koktajlem lub owocem itp. Dodatkowo do posiłku w postaci zupy należy zapewnić pieczywo jasne o masie 40g/porcję.
Jadłospis układany będzie przez Dostawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany do dyrektorów szkół z wyprzedzeniem 2 dniowym.
W ciągu 5 kolejnych dni żywieniowych jadłospis musi zawierać:
• 3 posiłki obiadowe w postaci drugiego dania oraz napoju,
• 2 posiłki obiadowe w postaci zupy oraz napoju.
Zamawiający nie dopuszcza dostarczania posiłków w postaci słodkiego obiadu (naleśników na słodko, racuchów, makaronów na słodko, ryżu na słodko z jabłkami itp.).
W ramach zamówienia należy zapewnić:
• jednorazowe naczynia i sztućce na posiłki zawierające drugie dania dla dzieci w szkołach,
• naczynia wielorazowe (na zupę) i jednorazowe sztućce na posiłki zawierające zupę dla dzieci w szkołach,
Zamawiający dysponuje swoimi naczyniami wielorazowymi do zup. W cenie posiłków należy przewidzieć ich odbieranie, mycie, wyparzanie, dowożenie itp. czynności - 2 razy w tygodniu. Dostarczane posiłki należy przewozić w termosach zbiorczych (z uwzględnieniem, iż posiłki mają być podzielone na części z uwzględnieniem podziału na dzieci z grup przedszkolnych i dzieci szkolnych) umożliwiających rozdzielenie posiłków na dostarczone naczynia jednorazowe i wielorazowe przez pracowników szkół.
Zamówienie obejmuje również dowóz posiłków do szkół pojazdem spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno Epidemiologiczną a także transport posiłków w atestowanych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Zamawiający wymaga, aby artykuły były przygotowane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego.
Zamawiający określa, że posiłki dostarczane będą w godzinach 1015-1030. Godzina dostarczania posiłków może ulec zmianie na wniosek dyrektora szkoły z wyprzedzeniem min. 2 dniowym.
Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu kolejnych dziesięciu dni żywieniowych z uwagą, że zmiana surówki nie jest traktowana, jako inny posiłek.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Zamawiający ma prawo kontroli Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby cena posiłków była jednakowa zarówno dla Gminy Warnice jak i dla rodziców (dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli w gminie Warnice) kupujących samodzielnie posiłki bezpośrednio u Dostawcy.
branża Gastronomia, catering
podbranża żywienie zbiorowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się