Przetarg 8893451 - Dostosowanie pomieszczeń kotłowni na potrzeby stacji...

   
Analizuj Zamówienie 8893451 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-10
przedmiot ogłoszenia
Dostosowanie pomieszczeń kotłowni na potrzeby stacji wymienników ciepła w budynkach Szkół Podstawowych (SP32, SP34, SP37)- r
ealizacja: Zadanie nr 1: Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Kaliny 61; Zadanie...

Część 1: „Dostosowanie pomieszczeń kotłowni na potrzeby stacji wymienników ciepła w budynkach Szkół Podstawowych Zadanie nr 1: Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Kaliny 61Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki nr 8, 9 do niniejszej SWZ. Przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wykonanie zadania zapewni dostosowanie obiektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.Wszędzie tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w przedmiarze robót występują nazwy własne technologii, materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości oraz wymogów technicznych założonych dla danych rozwiązań. Zgodnie z art. 99 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zamienne stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: - spełnienia tych samych właściwości technicznych, - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania).Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 24 miesiące- maksymalny 60 miesięcy.Minimalny okres rękojmi na wykonane roboty wynosi 24 miesiące- maksymalny 60 miesięcy.

Część 2: „Dostosowanie pomieszczeń kotłowni na potrzeby stacji wymienników ciepła w budynkach Szkół Podstawowych Zadanie nr 2: Szkoła Podstawowa nr 34 ul. Kaliny 55Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki nr 8, 9 do niniejszej SWZ. Przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wykonanie zadania zapewni dostosowanie obiektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.Wszędzie tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w przedmiarze robót występują nazwy własne technologii, materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości oraz wymogów technicznych założonych dla danych rozwiązań. Zgodnie z art. 99 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zamienne stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: - spełnienia tych samych właściwości technicznych, - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania).Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 24 miesiące- maksymalny 60 miesięcy.Minimalny okres rękojmi na wykonane roboty wynosi 24 miesiące- maksymalny 60 miesięcy.

Część 3: „Dostosowanie pomieszczeń kotłowni na potrzeby stacji wymienników ciepła w budynkach Szkół Podstawowych Zadanie nr 3: Szkoła Podstawowa nr 37 ul. Ratuszowa 20Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki nr 8, 9 do niniejszej SWZ. Przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wykonanie zadania zapewni dostosowanie obiektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.Wszędzie tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w przedmiarze robót występują nazwy własne technologii, materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości oraz wymogów technicznych założonych dla danych rozwiązań. Zgodnie z art. 99 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zamienne stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: - spełnienia tych samych właściwości technicznych, - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania).Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 24 miesiące- maksymalny 60 miesięcy.Minimalny okres rękojmi na wykonane roboty wynosi 24 miesiące- maksymalny 60 miesięcy.

RZP.271. 222.2022
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45000000, 45111300, 45300000, 45310000, 45330000, 45410000, 45430000, 45440000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8999233 2022-07-12
godz. 08:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała Przedmiot zamówienia obejmuje remont istniejących pomieszczeń OSP Rzeszów-Biała przy ulicy kard. Karola Wojtyły 299 z w...
9023211 2022-07-12
godz. 14:00
URZĄD GMINY KRASNYSTAW Przebudowa budynku świetlicy w msc. Stężyca Łęczyńska.
9003800 2022-07-13
godz. 10:00
URZĄD MIASTA BARTOSZYCE Dostosowanie pomieszczeń byłego Gim. nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie p.poż wraz z adaptacją na szkołę muzyczną II Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i dostosowane pom...
9005796 2022-07-13
godz. 13:00
URZĄD GMINY GÓROWO IŁAWECKIE Utworzenie mieszkania chronionego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Kandyty 21/5. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn „Utworzenie mieszkania chronioneg...
8919855 2022-07-16
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę budowę dwóch gankow o pow 2m-3m oraz 2.5m-4m. Wysokość ok 2.5m. Ganki dobudowane do budynku z suporexu. Uprzejmie proszę o wycenę.
8999251 2022-07-18
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO RÓŻANNA Modernizacja leśniczówki Różanna Modernizacja obiektu leśniczówki - zgodnie z SWZ SA.270.1.2.2022
8997523 2022-07-19
godz. 11:00
MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU Modernizacja lokali komunalnych na potrzeby programu "Specjalista w Opolu” z podziałem na cztery części (zadania). Część 1: Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 85/2 w O...
8990379 2022-07-19
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Przebudowa drzwi garażu Zlecę przebudowę garażu polegającą na demontażu 2 szt. drzwi garażowych uchylnych o wymiarach około 2,2x 2 m , zamurowaniu tych otworów i ponownym zamontow...
9018419 2022-07-20
godz. 09:00
POLITECHNIKA ŚLĄSKA Przebudowa wejścia do budynku przy ul. Krasińskiego 8 z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Znak sprawy: IA1.284.35.2022.AL 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane...
9021083 2022-07-20
godz. 10:00
URZĄD GMINY WĄPIELSK „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąpielsku”w ramach zadania pn.: „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na teren...