Przetarg 7684795 - Dostawy ziemniaków jadalnych do Zakładu Karnego w Gorzowie...

   
Analizuj Zamówienie 7684795 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-09
przedmiot ogłoszenia
Dostawy ziemniaków jadalnych do Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Oddziału Zewnętrznego w Słońsku

cz. 1

N
azwa artykułu

Polska Norma
J.mSzacunkowa ilość zamówienia Zakład Karny w Gorzowie Wlkp.
/kg/

Ziemniaki jadalne
PN-75/R-
74453

kg

75 000

cz.2


Nazwa artykułu

Polska Norma
J.mSzacunkowa ilość zamówienia w OZ Słońsk.
/kg/

Ziemniaki jadalne
PN-75/R-
74453

kg

46 000

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ A: Dostawy ziemniaków jadalnych do Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim
Nazwa artykułu Polska Norma J.m Szacunkowa ilość zamówienia Zakład Karny w Gorzowie Wlkp. /kg/ Ziemniaki jadalne PN-75/R- 74453 kg 75 000

Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ B: Dostawy ziemniaków jadalnych do Oddziału Zewnętrznego w Słońsku
Nazwa artykułu Polska Norma J.m Szacunkowa ilość zamówienia w OZ Słońsk. /kg/ Ziemniaki jadalne PN-75/R- 74453 kg 46 000
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 3212100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się