Przetarg 7143021 - Dostawy tlenku cynku Numer referencyjny: TC/06/2019...

   
Analizuj Zamówienie 7143021 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-11-07
przedmiot ogłoszenia
Dostawy tlenku cynku Numer referencyjny: TC/06/2019
Przedmiotem zamówienia są dostawy do IMN O/Legnica tlenku cynku o zawartoś
ci Zn minimum 70 %. Cynk zawarty w koncentracie musi mieć postać tlenkową. Postać fizyczna: biały lub jasnoszary pył (nie dopuszcza się produktu w o czarnym zabarwieniu) o wilgotności nie przekraczającej 2 %, nie zawierający węgla i substancji węglopochodnych.Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń:— As maksymalnie 0,5 %,— Fe maksymalnie 1 %,— Pb maksymalnie 2 %,— Cd maksymalnie 0,5 %,— Co maksymalnie 0,05 %,— S maksymalnie 0,01 %,— Cu maksymalnie 1 %,— suma Na, K, Ca: maksymalnie 1 %.Dostarczany tlenek cynku nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci materiałów obcych.Wielkość zamówienia: min 350 ton, w opcji Wykonawcy do 600 ton.Przedmiot zamówienia winien być pakowany w szczelne big-bagi o wadze do 1 Mg i dostarczany transportem samochodowym. Preferowana wielkość jednego transportu ok. 20-24 ton. Realizacja dostaw następować będzie przy użyciu środków transportu Wykonawcy lub środków transportu będących w jego dyspozycji. Koszt załadunku i przewozu tlenku cynku ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi koszty ubezpieczenia na czas załadunku i przewozu tlenku. Obowiązek związany z legalnym transportem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.Rozładunek przedmiotu zamówienia należy do Zamawiającego.
branża Laboratoria
podbranża materiały laboratoryjne
kody CPV 14713000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się