Przetarg 8330502 - Dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego dla Katolickiego...

   
Analizuj Zamówienie 8330502 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-13
przedmiot ogłoszenia
Dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części Numer
referencyjny: AZP.274.PN.1/2021
Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w liczbie 3 części. Każda część oceniana będzie oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, obydwie lub na trzy części zamówienia.
Część 1 – Dostawy sukcesywne komputerów stacjonarnych i monitorów, zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia- specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu.
Część 2 – Dostawy sukcesywne komputerów przenośnych, zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu.
Część 3 – Dostawy sukcesywne tabletów, projektorów oraz akcesoriów komputerowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu.
Dostawy sukcesywne komputerów stacjonarnych i monitorów Część nr 1 Dostawy sukcesywne komputerów stacjonarnych i monitorów, zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia- specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu.
Dostawy sukcesywne komputerów przenośnych Część nr 2 Dostawy sukcesywne komputerów przenośnych, zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu
Dostawy sukcesywne tabletów, projektorów oraz akcesoriów komputerowych Część nr 3 Dostawy sukcesywne tabletów, projektorów oraz akcesoriów komputerowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Elektronika, RTV, AGD, multimedia
podbranża komputery, serwery, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, sprzęt rtv, multimedia
kody CPV 30200000, 30213000, 30213100, 30213200, 30213300, 30231300, 30232000, 30237270, 30237280, 30237400, 32322000, 32341000, 32342100, 32342411
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się