Przetarg 7506356 - DOSTAWY STYMULATORÓW SERCA Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7506356 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-28
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWY STYMULATORÓW SERCA
Numer referencyjny: 17AZ/S/V/2020

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy stymulatorów serca.
2.
Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot: 33158210-7 – stymulatory
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo cenowy oraz 2a Parametry graniczne. Podane ilości są ilościami szacunkowymi, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania zamawiającego na w/w przedmiot zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo opcji do jednostronnego rozszerzenia przedmiotu zamówienia w zakresie 20%. Skorzystanie z prawa opcji następuje w drodze pisemnego oświadczenia zamawiającego.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33158210
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się