Przetarg 7318400 - Dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego...

   
Analizuj Zamówienie 7318400 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-05
przedmiot ogłoszenia
Dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz odczynników do laboratorium
Numer referencyjny: 2/MED/202
0

1.Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz odczynników do laboratorium. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 44 części (zadań) - opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 1 (1.1-1.44) do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, wybrane lub wszystkie (części) zadania: Zadanie nr 1 Wyroby medyczne różne I; Zadanie nr 2 Wyroby medyczne jednorazowego użytku I; Zadanie nr 3 Wyroby medyczne jednorazowego użytku II; Zadanie nr 4 Samowywołujący film stomatologiczny; Zadanie nr 5 Elektrody do aparatu do elektrochirurgii OLYMPUS CELONlab ENT; Zadanie nr 6 Elektrody do badań EKG i do badań wysiłkowych, papiery do rejestratorów; Zadanie nr 7 Pasta do EEG; Zadanie nr 8 Materiały do sterylizacji; Zadanie nr 9 Materiały medyczne jednorazowego użytku III; Zadanie nr 10 Materiały opatrunkowe; Zadanie nr 11 Wyroby medyczne anestezjologiczne i osprzęt do noża harmonicznego GEN11 oraz nożyce koagulacyjne; Zadanie nr 12 Wkłady do ssaka, klipsy tytanowe; Zadanie nr 13 Końcówka do odsysania pola operacyjnego; Zadanie nr 14 Paski testowe do pomiaru glukozy w świeżej krwi; Zadanie nr 15 Zamknięty system pobierania krwi z możliwością wyboru techniki poboru - system próżniowo-aspiracyjny; Zadanie nr 16 Wziernik uroginekologiczny ; Zadanie nr 17 Wyroby medyczne anestezjologiczne II i wapno sodowane; Zadanie nr 18 Wyroby medyczne do laparoskopii; Zadanie nr 19 Materiały ginekologiczne; Zadanie nr 20 Szwy chirurgiczne niewchłanialne; Zadanie nr 21 Szwy chirurgiczne wchłanialne; Zadanie nr 22 Worki kolostomijne; Zadanie nr 23 Naboje gazowe do sterylizatora STERI-VAC 5GS i papier do drukarki sterylizatora; Zadanie nr 24 Myjki dla pacjenta; Zadanie nr 25 Wyroby medyczne do zabiegów laryngologicznych; Zadanie nr 26 Dren do drenażu klatki piersiowej; Zadanie nr 27 Rękawice chirurgiczne; Zadanie nr 28 Zestaw laryngologiczny, lusterka laryngologiczne; Zadanie nr 29 Opatrunek specjalistyczny ze srebrem, podkłady chłonne, opaski elastyczne; Zadanie nr 30 Wyroby anestezjologiczne III; Zadanie nr 31 Płyn do czyszczenia wanien; Zadanie nr 32 Balsam do masażu; Zadanie nr 33 Wziernik do otoskopu; Zadanie nr 34 Wyroby medyczne dermatologiczne; Zadanie nr 35 Wosk kostny; Zadanie nr 36 Przetwornik do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą; Zadanie nr 37 Strzykawki do gazometrii z suchą heparyną litową; Zadanie nr 38 Odczynniki do aparatu SIEMENS; Zadanie nr 39 Wyroby jednorazowe do laboratorium I; Zadanie nr 40 Analityka ogólna, odczynniki do barwienia i inne; Zadanie nr 41 Bakteriologia; Zadanie nr 42 Odczynniki do analizatora hematologicznego MICROS ES 60; Zadanie nr 43 Zestaw odczynników do układu krzepnięcia do koagulologii wykonywanych przy pomocy aparatu Chrom 3003; Zadanie nr 44 Odczynnik do oznaczania białka w moczu na aparacie INDIKO

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: ZADANIE 1
Wyroby medyczne różne I

Część nr: 2 Nazwa: ZADANIE 2
Wyroby medyczne jednorazowego użytku I

Część nr: 3 Nazwa: ZADANIE 3
Wyroby medyczne jednorazowego użytku II

Część nr: 4 Nazwa: ZADANIE 4
Samowywołujący film stomatologiczny

Część nr: 5 Nazwa: ZADANIE 5
Elektrody do aparatu do elektrochirurgii OLYMPUS CELONlab ENT

Część nr: 6 Nazwa: ZADANIE 6
Elektrody do badań EKG i do badań wysiłkowych, papiery do rejestratorów

Część nr: 7 Nazwa: ZADANIE 7
Pasta do EEG

Część nr: 8 Nazwa: ZADANIE 8
Materiały do sterylizacji

Część nr: 9 Nazwa: ZADANIE 9
Wyroby medyczne jednorazowego użytku III

Część nr: 10 Nazwa: ZADANIE 10
Materiały opatrunkowe

Część nr: 11 Nazwa: ZADANIE 11
Wyroby medyczne anestezjologiczne i osprzęt do noża harmonicznego GEN11 oraz nożyce koagulacyjne

Część nr: 12 Nazwa: ZADANIE 12
Wkłady do ssaka, klipsy tytanowe

Część nr: 13 Nazwa: ZADANIE 13
Końcówka do odsysania pola operacyjnego

Część nr: 14 Nazwa: ZADANIE 14
Paski testowe do pomiaru glukozy w świeżej krwi

Część nr: 15 Nazwa: ZADANIE 15
Zamknięty system pobierania krwi z możliwością wyboru techniki poboru - system próżniowo-aspiracyjny

Część nr: 16 Nazwa: ZADANIE 16
Wziernik uroginekologiczny

Część nr: 17 Nazwa: ZADANIE 17
Wyroby medyczne anestezjologiczne II i wapno sodowane

Część nr: 18 Nazwa: ZADANIE 18
Wyroby medyczne do laparoskopii

Część nr: 19 Nazwa: ZADANIE 19
Materiały ginekologiczne

Część nr: 20 Nazwa: ZADANIE 20
Szwy chirurgiczne niewchłanialne

Część nr: 21 Nazwa: ZADANIE 21
Szwy chirurgiczne wchłanialne

Część nr: 22 Nazwa: ZADANIE 22
Worki kolostomijne

Część nr: 23 Nazwa: ZADANIE 23
Naboje gazowe do sterylizatora STERI-VAC 5GS i papier do drukarki sterylizatora

Część nr: 24 Nazwa: ZADANIE 24
Myjki dla pacjenta

Część nr: 25 Nazwa: ZADANIE 25
Wyroby medyczne do zabiegów laryngologicznych

Część nr: 26 Nazwa: ZADANIE 26
Dren do drenażu klatki piersiowej

Część nr: 27 Nazwa: ZADANIE 27
Rękawice chirurgiczne

Część nr: 28 Nazwa: ZADANIE 28
Zestaw laryngologiczny, lusterka laryngologiczne

Część nr: 29 Nazwa: ZADANIE 29
Opatrunek specjalistyczny ze srebrem, podkłady chłonne, opaski elastyczne

Część nr: 30 Nazwa: ZADANIE 30
Wyroby anestezjologiczne III

Część nr: 31 Nazwa: ZADANIE 31
Płyn do czyszczenia wanien

Część nr: 32 Nazwa: ZADANIE 32
Balsam do masażu

Część nr: 33 Nazwa: ZADANIE 33
Wzierniki do otoskopu

Część nr: 34 Nazwa: ZADANIE 34
Wyroby medyczne dermatologiczne

Część nr: 35 Nazwa: ZADANIE 35
Wosk kostny

Część nr: 36 Nazwa: ZADANIE 36
Przetwornik do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą

Część nr: 37 Nazwa: ZADANIE 37
Strzykawki do gazometrii z suchą heparyną litową

Część nr: 38 Nazwa: ZADANIE 38
Odczynniki do aparatu SIEMENS

Część nr: 39 Nazwa: ZADANIE 39
Wyroby jednorazowe do laboratorium I

Część nr: 40 Nazwa: ZADANIE 40
Analityka ogólna, odczynniki do barwienia i inne

Część nr: 41 Nazwa: ZADANIE 41
Bakteriologia

Część nr: 42 Nazwa: ZADANIE 42
Odczynniki do analizatora hematologicznego MICROS ES 60

Część nr: 43 Nazwa: ZADANIE 43
Zestaw odczynników do układu krzepnięcia do koagulologii wykonywanych przy pomocy aparatu Chrom 3003

Część nr: 44 Nazwa: ZADANIE 44
Odczynnik do oznaczania białka w moczu na aparacie INDIKO


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540029715-N-2020 z dnia: 2020-02-18
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-14, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-28, godzina: 09:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540032281-N-2020 z dnia: 2020-02-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest:
Wartość bez VAT: 446643,15
W ogłoszeniu powinno być:
Wartość bez VAT: 437143,15


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: CZĘŚĆ NR 18
W ogłoszeniu jest:
pkt 3) Wartość bez VAT: 65500,00
W ogłoszeniu powinno być:
pkt 3) Wartość bez VAT: 56000,00
branża Kosmetyki, środki czystości, Medyczna
podbranża środki czystości, materiały medyczne
kody CPV 33140000, 33696500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się