Przetarg 7887839 - Dostawy produktów leczniczych. Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7887839 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-21
przedmiot ogłoszenia
Dostawy produktów leczniczych.
Numer referencyjny: ZP.261.39-A.2020, Postępowanie nr 99.

1. Przedmiotem zamówienia są dost
awy różnych produktów leczniczych, wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w tym m.in.:
- Część nr 1 - Produkty lecznicze: Midostaurinum
- Część nr 2 - Produkty lecznicze różne, w tym m.in: Paliperidonum; Risperidonum
- Część nr 3 - Produkty lecznicze: Ranitidinum
- Część nr 4 - Produkty lecznicze: Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt Polidocanolum; Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt
2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Formularzach cenowo – ofertowych – Załącznikach nr 1 dla poszczególnych części, będących integralną częścią SIWZ.
3. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które:
3.1. Spełniają wymagania opisane w Formularzach cenowo – ofertowych,
3.2. Spełniają wymagania opisane w SIWZ,
3.3. Są objęte Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – dotyczy produktów leczniczych objętych refundacją.
4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych dla poszczególnych części:
• w Części nr 1 i 2 na okres: 12 miesięcy.
• w Części nr 3 i 4 na okres: 18 miesięcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Produkty lecznicze: Midostaurinum
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy Produktów leczniczych: Midostaurinum 25 mg x 56 kaps., wyszczególnionych w części nr 1 dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załączniku nr 1 dla części nr 1, będącym integralną częścią SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym dla części nr 1 na okres: 12 miesięcy.

Część nr: 2 Nazwa: Produkty lecznicze różne, w tym m.in: Paliperidonum; Risperidonum
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy Produktów leczniczych: Paliperidonum zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 100 mg 1 amp.-strzyk. 100 mg 2 igły z zabezpieczeniem; Paliperidonum zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 150 mg 1 amp.-strzyk. 150 mg 2 igły z zabezpieczeniem; Paliperidonum zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 75 mg 1 amp.-strzyk. 75 mg 2 igły z zabezpieczeniem; Risperidonum 25 mg,inj, 1 fiol. 1 strz. 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny 2 igły; Risperidonum 37,5mg, inj, 1 fiol. 1 strz. 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny 2 igły; Risperidonum 50 mg,inj,1 fiol. 1 strz. 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny 2 igły, wyszczególnionych w części nr 2 dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załączniku nr 1 dla części nr 2, będącym integralną częścią SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym dla części nr 2 na okres: 12 miesięcy.

Część nr: 3 Nazwa: Produkty lecznicze: Ranitidinum.
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy Produktów leczniczych: Ranitidinum 10 mg/ml x 5 amp. 5 ml roztwór do wstrzykiwań i infuzji, wyszczególnionych w części nr 3 dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załączniku nr 1 dla części nr 3, będącym integralną częścią SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym dla części nr 3 na okres: 18 miesięcy.

Część nr: 4 Nazwa: Produkty lecznicze: Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt Polidocanolum; Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy Produktów leczniczych: Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt Polidocanolum 42,5 mg/ml x 25 amp. 2 ml roztwór do wstrzykiwań, Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt 2,07 mg/g x 1 tuba 20 g maść , Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt 8,3 mg/g x 1 tuba 5 g żel do oczu, wyszczególnionych w części nr 4 dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załączniku nr 1 dla części nr 4, będącym integralną częścią SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym dla części nr 4 na okres: 18 miesięcy.
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się