Przetarg 8338484 - Dostawy produktów leczniczych. Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 8338484 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-18
przedmiot ogłoszenia
Dostawy produktów leczniczych. Numer referencyjny: ZP.261.15-A.2021, Postępowanie nr 55
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy
produktów leczniczych, wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzach cenowo – ofertowych – Załącznik nr 1 dla poszczególnych części, będących integralną częścią SWZ.
3. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które spełniają wymagania opisane w SWZ.
4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych na okres:
- Cześć od nr 1 do nr 36 – 18 miesięcy.
5. Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert równoważnych.
Ustekinumabum Część nr 1 Ustekinumabum 45 mg r-r do wstrz x 1 amp/strz.- 120 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Palivizumabum Część nr 2 - poz. 1 Formularza cenowo – ofertowego - Palivizumabum r-r do wstrzykiwań 100mg/1ml x 1 fiol.- 300 op. ; - poz. 2 Formularza cenowo – ofertowego -Palivizumabum r-r do wstrzykiwań 50mg/0,5ml x 1 fiol.- 75 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Enzalutamidum Część nr 3 Enzalutamidum kapsułka miękka, 40 mg x 112 szt.- 600 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Cobimetynibum Część nr 4 Cobimetynibum 20 mg x 63 tabl. powl. - 90 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Vemurafenib Część nr 5 Vemurafenib 240 mg x 56 tabl.powl. - 360 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Vismodegibum Część nr 6 Vismodegibum kaps. twarde, 150 mg x 28 szt. - 117 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Bexarotenum Część nr 7 Bexarotenum kaps. miękkie, 75 mg x 100 szt. - 90 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Temozolomidum Część nr 8 - poz. 1 Formularza cenowo – ofertowego - Temozolomidum 5 mg x 5 kaps.twarde – 225 op.; - poz. 2 Formularza cenowo – ofertowego - Temozolomidum 20 mg x 5 kaps.twarde – 225 op.; - poz. 3 Formularza cenowo – ofertowego - Temozolomidum 100 mg x 5 kaps.twarde – 375 op.; - poz. 4 Formularza cenowo – ofertowego - Temozolomidum 140 mg x 5 kaps.twarde – 150 op.; - poz. 5 Formularza cenowo – ofertowego - Temozolomidum 180 mg x 5 kaps.twarde – 75 op.; - poz. 6 Formularza cenowo – ofertowego - Temozolomidum 250 mg x 5 kaps.twarde – 75 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Acidum zoledronicum Część nr 9 Acidum zoledronicum koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5ml x 1 fiol. - 610 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Imatinibum Część nr 10 Imatinibum 400 mg x 90 tabl.powl. - 225 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Sorafenibum Część nr 11 Sorafenibum 200 mg x 112 tabl.powl. - 48 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Axitinibum Część nr 12 - poz. 1 Formularza cenowo – ofertowego - Axitinibum 1 mg x 56 tabl. powl. – 36 op. - poz. 2 Formularza cenowo – ofertowego - Axitinibum 5 mg x 56 tabl. powl.- 18 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Infliximabum Część nr 13 Infliximabum proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 100 mg x 1 fiolka - 1 200 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Imatinibum Część nr 14 - poz. 1 Formularza cenowo – ofertowego - Imatinibum 400 mg x 30 szt.- 2 250 op.; - poz. 2 Formularza cenowo – ofertowego - Imatinibum 100 mg x 60 szt.- 600 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Abirateroni acetas Część nr 15 Abirateroni acetas 500 mg x 60 tabl. - 270 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Aflibercept Część nr 16 Aflibercept roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/ml 1 fiol.a 0,1 ml - 900 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Tretinoinum Część nr 17 Tretinoinum 10 mg x 100 kaps. miękkie - 70 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Dasatynibum Część nr 18 Dasatynibum tabletki powlekane - 1 120 500 mg Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Erlotinib Część nr 19 - poz. 1 Formularza cenowo – ofertowego - Erlotinib tabl. powl., 150 mg x 30 tabl.- 24 op. - poz. 2 Formularza cenowo – ofertowego - Erlotinib tabl. powl., 100 mg x 30 tabl.- 21 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Erlotinib Część nr 20 Erlotinib tabl. powl., 25 mg x 30 tabl.- 18 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Bicalutamidum Część nr 21 Bicalutamidum tabl. powl. 50 mg x 28 szt.- 150 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Toxinum botulinicum typu A ad iniectabile Część nr 22 Toxinum botulinicum typu A ad iniectabile 100 jednostek Allergan kompleksu neurotoksyny Clostridium botulinum typu A/fiolkę proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań x 1 fiol. - 15 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Guselkumabum Część nr 23 Guselkumabum r-r do wstrzykiwań 100 mg/ml 1 amp/strz po 1 ml - 93 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Risankizumabum Część nr 24 Risankizumabum 75 mg/0,83 ml x 2 ampułko-strzykawki 2 gaziki nasączone alkoholem - 210 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Irinotecan Część nr 25 - poz. 1 Formularza cenowo – ofertowego - Irinotecan koncentrat do sp. roztworu do infuzji 40mg/2ml x 1 fiol.- 300 op. - poz. 2 Formularza cenowo – ofertowego - Irinotecan koncentrat do sp. roztworu do infuzji 100mg/5ml x 1 fiol. – 450 op. - poz. 3 Formularza cenowo – ofertowego - Irinotecan koncentrat do sp. roztworu do infuzji 300 mg/15 ml x 1 fiol. lub 500 mg w przeliczonej ilości w kol. 4 – 1 500 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Pixantroni dimaleas Część nr 26 Pixantroni dimaleas proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 29 mg x 1 fiolka - 60 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Aflibercept Część nr 27 - poz. 1 Formularza cenowo – ofertowego - Aflibercept koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml x 1 fiol. 4 ml – 30 op. - poz. 2 Formularza cenowo – ofertowego - Aflibercept koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml x 1 fiol. 8 ml – 60 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Ipilimumabum Część nr 28 - poz. 1 Formularza cenowo – ofertowego - Ipilimumabum koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat), 5 mg/ml x 1 fiol 10 ml – 36 op. - poz. 2 Formularza cenowo – ofertowego - Ipilimumabum koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat), 5 mg/ml x 1 fiol 40 ml – 36 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Bendamustinum hydrochloridum Część nr 29 - poz. 1 Formularza cenowo – ofertowego - Bendamustinum hydrochloridum proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 100 mg x 5 fiol. – 45 op. - poz. 2 Formularza cenowo – ofertowego - Bendamustinum hydrochloridum proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 25 mg x 5 fiol. – 30 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Doxorubicyna Część nr 30 Doxorubicyna 50 mg proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do koncentratu do sporządzania dyspersji do infuzji 2 zestawy x 3 fiol - 18 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Temsirolimusum Część nr 31 Temsirolimusum koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg 1 fiolka (szklana) 1,2 ml koncentratu (25 mg/ml) oraz 1 fiolka (szklana) 2,2 ml rozcieńczalnika - 30 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Docetaxel Część nr 32 Docetaxel - koncentrat gotowy ( bez konieczności jego dalszej rekonstytucji) do sporządzania r-ru do infuzji. - 137 000 mg Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Oxaliplatyna Część nr 33 Oxaliplatyna koncentrat do sporządzania r-ru do infuzji lub proszek do sp. r-r do infuzji - 8 000 w jedn. miary 50 mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Azacitidinum Część nr 34 Azacitidinum proszek do sprządznia zawiesiny do wstrzyknięć 100 mg x 1 fiol. - 2 700 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Octreotidum Część nr 35 - poz. 1 Formularza cenowo – ofertowego - Octreotidum 30 mg /proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań / 1 zestaw – 180 op. - poz. 2 Formularza cenowo – ofertowego - Octreotidum 20 mg /proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań / 1 zestaw – 18 op. - poz. 3 Formularza cenowo – ofertowego - Octreotidum 10 mg /proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań / 1 zestaw – 18 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Lanreotidum Część nr 36 - poz. 1 Formularza cenowo – ofertowego - Lanreotidum roztwór do wstrzykiwań, 120 mg x 1 amp.-strz. 0,5 ml – 90 op. - poz. 2 Formularza cenowo – ofertowego - Lanreotidum roztwór do wstrzykiwań, 90 mg x 1 amp.-strz. 0,5 ml – 18 op. - poz. 3 Formularza cenowo – ofertowego - Lanreotidum roztwór do wstrzykiwań, 60 mg x 1 amp.-strz. 0,5 ml – 18 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: 18 miesięcy, winno być: Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 18 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie jej trwania całości przedmiotu umowy. W takim przypadku zmiana umowy wymaga podpisania aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 176-457497 z dnia 2021-09-10:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 21/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 12/12/2021
Powinno być:
Data: 19/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 21/09/2021
Czas lokalny: 09:00
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33600000, 33652100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się