Przetarg 7238824 - Dostawy produktów do żywienia pozajelitowego i...

   
Analizuj Zamówienie 7238824 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-12-17
przedmiot ogłoszenia
Dostawy produktów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, roztworów taurolidyny oraz roztworu cytrynianu.
Numer referencyj
ny: Postępowanie nr 100, ZP.261.32-A.2019

Produkty leczniczeProdukty lecznicze:Typu Multimel, Typu Cernevit, Typu Olimel, Typu Nutryelt, Typu Nutryelt PediatricSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Produkty leczniczeProdukty lecznicze:Typu Peditrace, Typu Vitalipid N Infant, Typu SmofLipid, Typu Aminoven InfantSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Produkty leczniczeProdukty lecznicze:Typu Nephrotect, Typu Aminosteril N-Hepa, Typu Dipeptiven, Typu OmegavenSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Produkty leczniczeProdukty lecznicze:Typu Supliven, Typu Glycophos, Typu Kabiven Peripheral, Typu Kabiven, Typu SmofKabiven, Typu SmofKabiven EF, Typu SmofKabiven Peripheral, Typu SmofKabiven Extra Nitrogen, Typu SmofKabiven Low Osmo Peripheral, Typu Soluvit N, Typu Vitalipid N AdultSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Produkty leczniczeProdukty lecznicze:Typu Vamin 14 Electrolyte-Free, Typu Intralipid, Typu Vamin 18 Electrolyte-FreeSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Produkty leczniczeProdukty lecznicze:Typu Lipoflex Specjal, Typu Nutriflex Lipid Special, Typu Lipoflex Specjal, Typu Omegaflex Specjal, Typu Omegaflex Specjal bez elektrolitów, Typu ViantanSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowegoŚrodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego:Typu Supportan Drink, Typu Fresubin HP Energy, Typu Diben, Typu Fresubin Oryginal, Typu Fresubin Hepa, Typu Fresubin Oryginal Fibre, Typu Survimed OPD, Typu Supportan, Typu Fresubin Thickened Stage I, Typu Fresubin Thickened Stage II, Typu Reconvan, Typu Intestamin,Typu Fresubin Renal, Typu Fresubin Hepa Drink, Typu Fresubin 2 KCAL HP Fibre, Typu Fresubin Yocreme, Typu Fresubin 1500 complete 1500 ml, Typu Fresubin 1200 complete, Typu Fresubin Protein Energy Drink, Typu Fresubin Energy Drink, Typu Fresubin Jucy Drink, Typu Fresubin IntensiveSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznegoDietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego:Typu Nutricomp Hepa, Typu Nutricomp StandardSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowegoŚrodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego:Typu Nutrison Protein Plus, Typu Nutrison Protein Intense, Typu Nutrison Energy, Typu Nutrison,Typu Nutrison Powder, Typu Nutrison Multi Fibre, Typu Nutrison Advanced Peptisorb, Typu Protifar, Typu Nutridrink Protein, Typu Nutridrink Juice, Typu Nutrison Advanced Diason, Typu Nutrison Advanced Diason Energy HP, Typu Nutricia Preop, Typu Nutrison Advanced Protison,Typu Diasip, Typu Cubitan, Typu Fantomalt, Typu Fortimel Max, Typu Renilon 7.5, Typu Renilon 4.0, Typu Nutrison Advanced CubisonSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznegoDietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego:Typu Peptamen, Typu Impact Oral, Typu Impact Enteral, Typu Peptamen Intense, Typu Peptamen AF, Typu Novasourse Gi Balance, Typu Novasourse Gi Advanced, Typu Isosource Standard Fibre,Typu Isosource Energy, Typu Resource Glutamin, Typu Resource Instant Protein, Typu Resource Protein 4, Typu Modulen IBDSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowegoŚrodek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego:Typu FortiCare, Typu Arginilan, Typu Nutramil Complex Protein, Typu CalogenSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Wyrób medycznyWyrób medyczny:Sterylny roztwór (cyklo)taurolidyny 4 % cytrynian urokinaza 25000IU, do wypełniania dostępów naczyniowych typu"port" lub cewników naczyniowych, stosowany w profilaktyce zapobiegającej zakażeniom bakteryjnym i grzybiczym oraz zabezpieczający przed tworzeniem się skrzepów w cewnikach naczyniowych lub dostępach naczyniowych typu "port". Opakowanie fiolki po 5ml.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
Wyrób medycznyWyrób medyczny: Roztwór 4 % cytrynianu do wypełniania cewników po zabiegu hemodializy amp/strz. 2,5 ml - 3 mlSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.W punkcie II.2.7) ze względu na program podano: 12 m-cy, winno być:Planowana dostawa przedmiotów zamówienia: przez 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy wskutek realizacji niższych zamówień – zmiana umowy wymaga aneksu, z tym że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.
branża Medyczna
podbranża leki, odżywki
kody CPV 15882000, 33140000, 33600000, 33692200, 33692510
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się