Przetarg 9931022 - DOSTAWY PŁYNÓW INFUZYJNYCH I PREPARATÓW ŻYWIENIOWYCH...

   
Analizuj Zamówienie 9931022 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-11
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWY PŁYNÓW INFUZYJNYCH I PREPARATÓW ŻYWIENIOWYCH Numer referencyjny: 28/2023/PN
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dosta
wy płynów infuzyjnych i preparatów żywieniowych w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2.1-2.6 do SWZ, odpowiednio dla każdego pakietu:
PAKIET nr 1 – Płyny infuzyjne
PAKIET nr 2 - Żywienie pozajelitowe I
PAKIET nr 3 – Żywienie pozajelitowe II
PAKIET nr 4 - Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego I
PAKIET nr 5 - Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego II
PAKIET nr 6 - Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego III
PAKIET nr 1 – Płyny infuzyjne Część nr 1 Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2.1 do SWZ.
PAKIET nr 2 - Żywienie pozajelitowe I Część nr 2 Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2.2 do SWZ.
Pakiet nr 3 – ŻYWIENIE POZAJELITOWE II Część nr 3 Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2.3 do SWZ.
Pakiet nr 4 – Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego I Część nr 4 Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2.4 do SWZ.
Pakiet nr 5 –Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego II Część nr 5 Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2.5 do SWZ.
Pakiet nr 6 - Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego III Część nr 6 Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2.6 do SWZ.
branża Medyczna, Spożywcza
podbranża leki, artykuły spożywcze
kody CPV 15882000, 15884000, 33621400, 33692200, 33692500, 33692510
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: leki , artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10686091 2024-07-24
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie „Sukcesywna dostawa środków czystości i sprzętu sprzątającego dla Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” w Inowrocławiu s.p.z.o.z.” Część 1: 4.2.2.) Krótki opis przedmi...
10643679 2024-07-25
godz. 09:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków ogólnych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.Przedmiot zamówienia jest podzielony na następujące cz...
10679042 2024-07-29
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Sukcesywna dostawa jaj kurzych na potrzeby Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komedy Ochotniczych Hufców Pracy.
10640941 2024-08-01
godz. 11:00
Wielkopolskie Dostawa produktu leczniczego Lenvatinib w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowej
10664626 2024-08-05
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa leków cytotoksycznych – 14 zadań, szczegółowo opisana w Specyfikacji Warunków Zamówienia
10670604 2024-08-07
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dostawa leków, produktów leczniczych do programów lekowych oraz wyrobu medycznego, niemedycznego i nici chirurgicznych dla USK-1 w Szczecinie Szczegółowy opis poszczególnych pakietów...
10667776 2024-08-09
godz. 08:00
Podlaskie Dostawa leków i preparatów leczniczych według opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 SWZ
10661999 2024-08-12
godz. 11:00
Dolnośląskie 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów leczniczych z grup: leki przeciwdrobnoustrojowe, psychotropowe, odurzające, osoczopochodne, insuliny oraz płyny infuzyjne, szcz...
10673446 2024-08-14
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów leczniczych oraz produktów leczniczych z programów lekowych na potrzeby Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, który...
10676628 2024-08-19
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 2024/ Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy Część 1: Produkty żywnościowe sypkie i przetwory Część...