Przetarg 8923803 - Dostawy paliwa stałego dla Grupy Zakupowej PKP na sezon...

   
Analizuj Zamówienie 8923803 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-05-23
przedmiot ogłoszenia
Dostawy paliwa stałego dla Grupy Zakupowej PKP na sezon grzewczy jesień 2022 - wiosna 2023
Dostawy paliwa stałego dla Grupy Za
kupowej PKP na sezon grzewczy jesień 2022 - wiosna 20236060/ILG 6/07572/02093/22/PPrzedmiotem Zamówienia są dostawy paliwa stałego (węgla kamiennego, miałowego, ekogroszku i koksu) do celów grzewczych w łącznej ilości szacunkowej 9204,10 ton, w okresie nie dłuższym niż 8 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy; przy czym poszczególne dostawy realizowane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia przy zachowaniu ilości określonych w Harmonogramach dostaw dla roku 2022 i 2023.Zadanie nr 1 – sukcesywne dostawy węgla kamiennego, węgla miałowego i eko-groszku w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 3 484,00 ton1Zgodnie z Harmonogramem dostawZadanie nr 1 – sukcesywne dostawy węgla kamiennego, węgla miałowego i eko-groszku w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 3 484,00 ton dla:- część 1 - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zakład Linii Kolejowych: Gdynia, Olsztyn, Bydgoszcz, Szczecin, Zielona Góra, Poznań, Ostrów Wielkopolski, Straż Ochrony Kolei- (Zbąszyń), ogółem 2 971,00 ton;- część 2 - Polskie Koleje Państwowe ogółem 243,00 ton;- część 3 - POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO-TOROWE Sp. z o.o. w Gdańsku ogółem 270,00 ton.8Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo rozszerzenia dostaw o dostawy opcjonalne uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego, jako prawo opcji w wysokości do 15% wartości zamówienia podstawowego netto objętego umową (dalej: Prawo opcji).Dostawy opcjonalne będą realizowane w całym okresie obowiązywania Umowy.Dostawy opcjonalne do poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego mogą dotyczyć wyłącznie tego asortymentu, który występuje w zakresie dostaw podstawowych i będą realizowane w tych samych cenach i na takich samych zasadach, które obowiązują dla dostaw podstawowych.Zadanie nr 2 – sukcesywne dostawy węgla kamiennego, węgla miałowego i eko-groszku w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 1 053,50 ton2Zgodnie z Harmonogramem dostawZadanie nr 2 – sukcesywne dostawy węgla kamiennego, węgla miałowego i eko-groszku w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 1 053,50 ton dla:- część 1 - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zakłady Linii Kolejowych: Wałbrzych, Wrocław, Opole) ogółem 1039,00 ton,- część 2 - Polskie Koleje Państwowe ogółem 14,50 ton.8Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo rozszerzenia dostaw o dostawy opcjonalne uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego, jako prawo opcji w wysokości do 15% wartości zamówienia podstawowego netto objętego umową (dalej: Prawo opcji).Dostawy opcjonalne będą realizowane w całym okresie obowiązywania Umowy.Dostawy opcjonalne do poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego mogą dotyczyć wyłącznie tego asortymentu, który występuje w zakresie dostaw podstawowych i będą realizowane w tych samych cenach i na takich samych zasadach, które obowiązują dla dostaw podstawowych.Zadanie nr 3 – sukcesywne dostawy węgla kamiennego, węgla miałowego i eko-groszku w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 2 532,50 ton3Zgodnie z Harmonogramem dostawZadanie nr 3 – sukcesywne dostawy węgla kamiennego, węgla miałowego i eko-groszku w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 2 532,50 ton dla:- część 1 - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zakłady Linii Kolejowych: Kraków, Nowy Sącz, Sosnowiec, Częstochowa, Tarnowskie Góry, Zakład Maszyn Torowych - (Kraków), Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury- sekcja Chełm Śląski) ogółem2 368,50 ton;- część 2 – Polskie Koleje Państwowe S.A. ogółem 164,00 ton.8Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo rozszerzenia dostaw o dostawy opcjonalne uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego, jako prawo opcji w wysokości do 15% wartości zamówienia podstawowego netto objętego umową (dalej: Prawo opcji).Dostawy opcjonalne będą realizowane w całym okresie obowiązywania Umowy.Dostawy opcjonalne do poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego mogą dotyczyć wyłącznie tego asortymentu, który występuje w zakresie dostaw podstawowych i będą realizowane w tych samych cenach i na takich samych zasadach, które obowiązują dla dostaw podstawowych.Zadanie nr 4 – sukcesywne dostawy węgla kamiennego, węgla miałowego i eko-groszku w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 693,50 ton4Zgodnie z Harmonogramem dostawZadanie nr 4 – sukcesywne dostawy węgla kamiennego, węgla miałowego i eko-groszku w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 693,50 ton dla:- część 1 - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zakłady Linii Kolejowych: Skarżysko Kamienna, Lublin, Kielce, Zakład Maszyn Torowych- Skarżysko- Kam.) ogółem 475,00 ton,- część 2 – PKP S.A. ogółem 218,50 ton.8Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo rozszerzenia dostaw o dostawy opcjonalne uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego, jako prawo opcji w wysokości do 15% wartości zamówienia podstawowego netto objętego umową (dalej: Prawo opcji).Dostawy opcjonalne będą realizowane w całym okresie obowiązywania Umowy.Dostawy opcjonalne do poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego mogą dotyczyć wyłącznie tego asortymentu, który występuje w zakresie dostaw podstawowych i będą realizowane w tych samych cenach i na takich samych zasadach, które obowiązują dla dostaw podstawowych.Zadanie nr 5 – sukcesywne dostawy węgla kamiennego, węgla miałowego i eko-groszku w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 593,00 ton5Zgodnie z Harmonogramem dostawZadanie nr 5 – sukcesywne dostawy węgla kamiennego, węgla miałowego i eko-groszku w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 593,00 ton dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zakłady Linii Kolejowych: Siedlce, Białystok, Warszawa, Łódź ).8Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo rozszerzenia dostaw o dostawy opcjonalne uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego, jako prawo opcji w wysokości do 15% wartości zamówienia podstawowego netto objętego umową (dalej: Prawo opcji).Dostawy opcjonalne będą realizowane w całym okresie obowiązywania Umowy.Dostawy opcjonalne do poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego mogą dotyczyć wyłącznie tego asortymentu, który występuje w zakresie dostaw podstawowych i będą realizowane w tych samych cenach i na takich samych zasadach, które obowiązują dla dostaw podstawowych.Zadanie nr 6 – sukcesywne dostawy koksu w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 267,00 ton6Zgodnie z Harmonogramem dostawZadanie nr 6 – sukcesywne dostawy koksu w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 267,00 ton dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zakłady Linii Kolejowych: Olsztyn, Bydgoszcz, Zielona Góra, Poznań, Ostrów Wielkopolski, Szczecin).8Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo rozszerzenia dostaw o dostawy opcjonalne uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego, jako prawo opcji w wysokości do 15% wartości zamówienia podstawowego netto objętego umową (dalej: Prawo opcji).Dostawy opcjonalne będą realizowane w całym okresie obowiązywania Umowy.Dostawy opcjonalne do poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego mogą dotyczyć wyłącznie tego asortymentu, który występuje w zakresie dostaw podstawowych i będą realizowane w tych samych cenach i na takich samych zasadach, które obowiązują dla dostaw podstawowych.Zadanie nr 7 – sukcesywne dostawy koksu w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 353,50 ton7Zgodnie z Harmonogramem dostawZadanie nr 7 – sukcesywne dostawy koksu w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 353,50 ton dla:- część 1 - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zakłady Linii Kolejowych: Wałbrzych, Opole) ogółem 274,00 ton;- część 2 - PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. ogółem 79,50 ton.8Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo rozszerzenia dostaw o dostawy opcjonalne uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego, jako prawo opcji w wysokości do 15% wartości zamówienia podstawowego netto objętego umową (dalej: Prawo opcji).Dostawy opcjonalne będą realizowane w całym okresie obowiązywania Umowy.Dostawy opcjonalne do poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego mogą dotyczyć wyłącznie tego asortymentu, który występuje w zakresie dostaw podstawowych i będą realizowane w tych samych cenach i na takich samych zasadach, które obowiązują dla dostaw podstawowych.Zadanie nr 8 - sukcesywne dostawy koksu w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 146,10 ton8Zgodnie z Harmonogramem dostawZadanie nr 8 - sukcesywne dostawy koksu w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 146,10 ton dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zakłady Linii Kolejowych: Kraków, Sosnowiec, Rzeszów, Tarnowskie Góry).8Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo rozszerzenia dostaw o dostawy opcjonalne uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego, jako prawo opcji w wysokości do 15% wartości zamówienia podstawowego netto objętego umową (dalej: Prawo opcji).Dostawy opcjonalne będą realizowane w całym okresie obowiązywania Umowy.Dostawy opcjonalne do poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego mogą dotyczyć wyłącznie tego asortymentu, który występuje w zakresie dostaw podstawowych i będą realizowane w tych samych cenach i na takich samych zasadach, które obowiązują dla dostaw podstawowych.Zadanie nr 9 - sukcesywne dostawy koksu w szacunkowej ilości wynoszącej 81,00 ton9Zgodnie z Harmonogramem dostawZadanie nr 9 - sukcesywne dostawy koksu w szacunkowej ilości wynoszącej 81,00 ton dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zakład Linii Kolejowych: Skarżysko - Kamienna, Białystok, Straż Ochrony Kolei- (Zbąszyń ) ogółem 81,00 ton.8Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo rozszerzenia dostaw o dostawy opcjonalne uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego, jako prawo opcji w wysokości do 15% wartości zamówienia podstawowego netto objętego umową (dalej: Prawo opcji).Dostawy opcjonalne będą realizowane w całym okresie obowiązywania Umowy.Dostawy opcjonalne do poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego mogą dotyczyć wyłącznie tego asortymentu, który występuje w zakresie dostaw podstawowych i będą realizowane w tych samych cenach i na takich samych zasadach, które obowiązują dla dostaw podstawowych. Zadanie nr 1 – sukcesywne dostawy węgla kamiennego, węgla miałowego i eko-groszku w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 3 484,00 ton Część nr 1 Zadanie nr 1 – sukcesywne dostawy węgla kamiennego, węgla miałowego i eko-groszku w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 3 484,00 ton dla: - część 1 - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zakład Linii Kolejowych: Gdynia, Olsztyn, Bydgoszcz, Szczecin, Zielona Góra, Poznań, Ostrów Wielkopolski, Straż Ochrony Kolei- (Zbąszyń), ogółem 2 971,00 ton; - część 2 - Polskie Koleje Państwowe ogółem 243,00 ton; - część 3 - POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO-TOROWE Sp. z o.o. w Gdańsku ogółem 270,00 ton.
Zadanie nr 2 – sukcesywne dostawy węgla kamiennego, węgla miałowego i eko-groszku w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 1 053,50 ton Część nr 2 Zadanie nr 2 – sukcesywne dostawy węgla kamiennego, węgla miałowego i eko-groszku w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 1 053,50 ton dla: - część 1 - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zakłady Linii Kolejowych: Wałbrzych, Wrocław, Opole) ogółem 1039,00 ton, - część 2 - Polskie Koleje Państwowe ogółem 14,50 ton.
Zadanie nr 3 – sukcesywne dostawy węgla kamiennego, węgla miałowego i eko-groszku w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 2 532,50 ton Część nr 3 Zadanie nr 3 – sukcesywne dostawy węgla kamiennego, węgla miałowego i eko-groszku w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 2 532,50 ton dla: - część 1 - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zakłady Linii Kolejowych: Kraków, Nowy Sącz, Sosnowiec, Częstochowa, Tarnowskie Góry, Zakład Maszyn Torowych - (Kraków), Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury- sekcja Chełm Śląski) ogółem 2 368,50 ton; - część 2 – Polskie Koleje Państwowe S.A. ogółem 164,00 ton.
Zadanie nr 4 – sukcesywne dostawy węgla kamiennego, węgla miałowego i eko-groszku w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 693,50 ton Część nr 4 Zadanie nr 4 – sukcesywne dostawy węgla kamiennego, węgla miałowego i eko-groszku w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 693,50 ton dla: - część 1 - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zakłady Linii Kolejowych: Skarżysko Kamienna, Lublin, Kielce, Zakład Maszyn Torowych- Skarżysko- Kam.) ogółem 475,00 ton, - część 2 – PKP S.A. ogółem 218,50 ton.
Zadanie nr 5 – sukcesywne dostawy węgla kamiennego, węgla miałowego i eko-groszku w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 593,00 ton Część nr 5 Zadanie nr 5 – sukcesywne dostawy węgla kamiennego, węgla miałowego i eko-groszku w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 593,00 ton dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zakłady Linii Kolejowych: Siedlce, Białystok, Warszawa, Łódź ).
Zadanie nr 6 – sukcesywne dostawy koksu w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 267,00 ton Część nr 6 Zadanie nr 6 – sukcesywne dostawy koksu w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 267,00 ton dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zakłady Linii Kolejowych: Olsztyn, Bydgoszcz, Zielona Góra, Poznań, Ostrów Wielkopolski, Szczecin).
Zadanie nr 7 – sukcesywne dostawy koksu w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 353,50 ton Część nr 7 Zadanie nr 7 – sukcesywne dostawy koksu w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 353,50 ton dla: - część 1 - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zakłady Linii Kolejowych: Wałbrzych, Opole) ogółem 274,00 ton; - część 2 - PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. ogółem 79,50 ton.
Zadanie nr 8 - sukcesywne dostawy koksu w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 146,10 ton Część nr 8 Zadanie nr 8 - sukcesywne dostawy koksu w szacunkowej ilości wynoszącej ogółem 146,10 ton dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zakłady Linii Kolejowych: Kraków, Sosnowiec, Rzeszów, Tarnowskie Góry).
Zadanie nr 9 - sukcesywne dostawy koksu w szacunkowej ilości wynoszącej 81,00 ton Część nr 9 Zadanie nr 9 - sukcesywne dostawy koksu w szacunkowej ilości wynoszącej 81,00 ton dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zakład Linii Kolejowych: Skarżysko - Kamienna, Białystok, Straż Ochrony Kolei- (Zbąszyń ) ogółem 81,00 ton.
branża Surowce, paliwa, oleje
podbranża surowce opałowe
kody CPV 9110000, 9111210, 9113000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: surowce opałowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9007090 2022-07-07
godz. 09:00
URZĄD GMINY SMYKÓW Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa węgla kamiennego eko – groszek na sezon grzewczy 2022/2023 do Urzędu Gminy w Smykowie i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków”1) Przedmiotem z...
9009391 2022-07-08
godz. 11:00
URZĄD GMINY PROSTKI DOSTAWA ZRĘBKI PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.
9015467 2022-07-08
godz. 13:00
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A. Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem oleju opałowego lekkiego w ilości 10 ton w 28 tygodniu 2022 roku.
9012158 2022-07-08
godz. 15:00
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG Opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego, kwalifikowanego paliwa kompozytowego na bazie węgla kamiennego i badawczej linii technologicznej do sprawdzania jakości produktu. Zaku...
9014573 2022-07-11
godz. 10:00
URZĄD GMINY JARCZÓW „Zakup i dostawa węgla opałowego do szkół z terenu Gminy Jarczów oraz do budynku Urzędu Gminy w Jarczowie w sezonie 2022/2023r.”Określenie wielkości przedmiotu zamówienia:1. Zak...
9013977 2022-07-11
godz. 10:00
URZĄD GMINY TARŁÓW Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2022/2023 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego zgodnie z normą PN-C-96024:2020-12 — sezonie grz...
8998714 2022-07-12
godz. 11:30
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W GÓRZE dostawa węgla kamiennego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o z siedzibą w Górze w okresie od października 2022 r. do lutego 2023 r. realizowana transportem kolejowym
9022192 2022-07-14
godz. 09:00
URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI Dostawa gazu płynnego propan-butan do celów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach komunalnych w Gminie Tomaszów Mazowiecki
9018379 2022-07-18
godz. 10:00
ZDU-KOMUNALKA SP. Z O.O. DOSTAWA OPAŁU- PELETU DRZEWNEGO 6 I/LUB 8 MM 1. Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne dostawy peletu drzewnego Ø 6 i/lub 8mm, workowanego, na sezon grzewczy 2022/2023 do 4 k...
9018197 2022-08-04
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU Sukcesywna dostawa oleju opałowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku – II postępowanie Numer referencyjny: ZP.27...