Przetarg 7739003 - Dostawy oleju opałowego lekkiego do sekcji obsługi...

   
Analizuj Zamówienie 7739003 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-10-07
przedmiot ogłoszenia
Dostawy oleju opałowego lekkiego do sekcji obsługi infrastruktury w rejonie działania 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w G
iżycku w 2021 roku Numer referencyjny: 59/2020
Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w ilości 300 m3, dla sekcji obsługi infrastruktury rejonu działania 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku na 2021 rok. Olej opałowy lekki (CPV 09135100-5) powinien spełniać n/w wymagania określone w Polskiej Normie PN-C-96024: 2011:— wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg;— temperatura zapłonu – min. 560C;— lepkość kinematyczna w temp. 200C – 6,00 mm2/s;— skład frakcyjny:do temperatury 2500C destyluje maks. – 65 % (wyrażono ułamkiem objętościowym);do temperatury 3500C destyluje min. – 85 % (wyrażono ułamkiem objętościowym);— pozostałość po koksowaniu wyrażona ułamkiem masowym (z 10 % pozostałości destylacyjnej wyrażonej ułamkiem objętościowym) – 0,3 %;— zawartość siarki – maks. 0,10 % (wyrażona ułamkiem masowym);— pozostałość po spaleniu – maks. 0,01 % (wyrażona ułamkiem masowym);— temperatura płynięcia – nie wyższa niż -20 0C;— gęstość w temperaturze 150C – maks. 860 kg/m3;— zawartość wody – maks. 200 mg/kg;— zawartość zanieczyszczeń stałych – maks. 24 mg/kg;— barwa czerwona.
branża Surowce, paliwa, oleje
podbranża surowce opałowe
kody CPV 9135100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się