Przetarg 7281002 - Dostawy leków różnych Numer referencyjny: PZS/PN/1/2020 ...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7281002 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-15
przedmiot ogłoszenia
Dostawy leków różnych
Numer referencyjny: PZS/PN/1/2020

Przedmiotem zamówienia są dostawy leków różnych – szczegół
owy wykaz artykułów określają załączniki do formularza oferty
Zamówienie składa się z 3 części (zadań):
Zadanie nr 1 – cennik 1
Zadanie nr 2 – cennik 2
Zadanie nr 3 – cennik 3
Ilości artykułów podane w załącznikach służą do celów przeliczeniowych, wykonawca może zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je przeliczając ( zaokrąglając do pełnych opakowań w górę)
Ilości podane w cennikach są orientacyjne i Wykonawca nie może się na nie powoływać w przypadku ich wykorzystania w zakresie danej pozycji cennika, a co się z tym wiąże do sprzedawania artykułów po innych cenach jednostkowych niż podane w ofercie. Zamawiający oszacował ilości na podstawie aktualnego zużycia i nie jest w stanie określić ani ilości pacjentów, ani schorzeń, a tym samym materiałów które będą niezbędne w szpitalu w okresie realizacji umowy. W przypadku niniejszego zamówienia kluczową rolę odgrywa łączna wartość zamówienia( suma zamówień w obrębie danej części), która będzie podana w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania zamówienia tych artykułów w cenie przetargowej do końca terminu realizacji umowy.
Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia
6 września 2001r. prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2017r., poz.2211 t.j.), ustawy z dnia 20 maja 2010r.
o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2017r., poz. 211) oraz posiadać świadectwo rejestracji w MZiOS.
Zamawiający sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia
( rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć)

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba części (zadań): 3.
Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych w obrębie danej części zostaną odrzucone.
Miejsce realizacji zamówienia: apteka szpitalna (IV piętro)/ apteka szpitalna


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540012631-N-2020 z dnia: 2020-01-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu: data: 23.01.2020r godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu: data: 24.01.2020r godzina 10:00
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się