Przetarg 7476569 - Dostawy: fartuchów i ubrań chirurgicznych wielokrotnego...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7476569 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-12
przedmiot ogłoszenia
Dostawy: fartuchów i ubrań chirurgicznych wielokrotnego użytku oraz obuwia na sale operacyjne
Numer referencyjny: AE/ZP-27-26
/20

Dostawy: fartuchów i ubrań chirurgicznych wielokrotnego użytku oraz obuwia na sale operacyjne. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 Pakiety. Zakres rzeczowy ujęty w Pakietach Nr 1-2 określa Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono w Załączniku Nr 5 do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet Nr 1 - Fartuchy i ubrania chirurgiczne wielokrotnego użycia
Dostawy fartuchów i ubrań chirurgicznych wielokrotnego użytku w rodzajach i ilościach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ poz. 1-2 - Formularzu cenowym o parametrach określonych w Załączniku Nr 5 do SIWZ

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 2 - Obuwie na sale operacyjne
Dostawy obuwia na sale operacyjne w rodzajach i ilościach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ poz.1 - Formularzu cenowym o parametrach określonych w Załączniku Nr 5 do SIWZ


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540084476-N-2020 z dnia: 2020-05-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-20, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-22, godzina: 10:00
branża Medyczna, Odzież, obuwie, tekstylia
podbranża odzież, obuwie, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 18830000, 33199000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się