Przetarg 7354048 - Dostawy 22 źródeł radioaktywnych Ir192 wraz z ich...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7354048 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-02-25
przedmiot ogłoszenia
Dostawy 22 źródeł radioaktywnych Ir192 wraz z ich instalacją oraz przeprowadzenie przeglądów okresowych dwóch aparatów mic
roSelectron – HDR Numer referencyjny: TZ.372.17.2020
Przedmiotem zamówienia są dostawy 22 źródeł radioaktywnych Ir192 wraz z ich instalacją oraz przeprowadzenie przeglądów okresowych 2 aparatów microSelectron – HDR. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ /formularz cenowo-techniczny/.Uwaga:1. Oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 211) oraz aktami wykonawczymi do niej.2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w SIWZ i jej załącznikach.3. Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.Zamówienia nie podzielono na części.
branża Medyczna
podbranża leki, materiały medyczne, serwis, naprawa
kody CPV 9344000, 50421000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się