Zlecenie 7685327 - Dostawę zabawek, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i...

   
Zamówienie 7685327 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-09-10
przedmiot zlecenia
Dostawę zabawek, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i terapeutycznych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Brze
źnicy (zał. 6-8) i oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Chotkowie (zał. 9-11) w ramach realizacji projektu pt. Poprawa dostępności i edukacji przedszkolnej w Gminie Brzeźnica poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w Brzeźnicy i Chotkowie współfinansowanego z Europejskiego Funduszy społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej- projekty realizowane poza formułą ZIT - Umowa RPLB.08.01.01-08-006/20-00
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek wskazania na znaki towarowe, pochodzenie lub producenta należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.
branża Materiały papiernicze, szkolne
podbranża materiały dydaktyczne
kody CPV 30213100, 30236000, 32000000, 32322000, 37000000, 37500000, 37510000, 37520000, 39161000, 39162100, 39221100, 39290000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się