Przetarg 10137813 - Dostawę wyrobów medycznych dla oddziału...

   
Analizuj Zamówienie 10137813 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-12-07
przedmiot ogłoszenia
Dostawę wyrobów medycznych dla oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-128/2023)

Część 1: Pakiet 1


Część 2: Pakiet 2

Część 3: Pakiet 3

Część 4: Pakiet 4

Część 5: Pakiet 5

ZP-128/2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00552358/01 z dnia: 2023-12-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-12-15 10:00
Po zmianie:
2023-12-19 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-12-15 10:30
Po zmianie:
2023-12-19 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-01-13
Po zmianie:
2024-01-18
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33184100
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: materiały medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10244394 2024-03-08
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego S...
10167670 2024-03-11
godz. 09:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa obłożeń operacyjnych, sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzycki...
10235252 2024-03-14
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa implantów ortopedycznych, staplerów i Liga-Shure dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem w mi...
10250195 2024-03-14
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa sprzętu medycznego do Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do Wojskowego Instytutu Medycz...
10255654 2024-03-15
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego do hemodializ do I Kliniki Nefrologii i Transplantologii USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 01/SZ/2024
10266445 2024-03-19
godz. 09:30
Pomorskie 40/PN/2024 - Dostawa odczynników do badań serologicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla UCK 1. Przedmiotem zamówienia jest:a. Dostawa odczynników do badań serologicznych, w iloś...
10263821 2024-03-20
godz. 11:00
Dolnośląskie DOSTAWY SPRZĘTU NIESTERYLNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa niesterylnego sprzętu medycznego, w tym laboratoryjnego, szczegółowo opisanego w Zał...
10277918 2024-03-25
godz. 08:00
Lubelskie FDZ.242-16/24 DOSTAWA ZESTAWÓW DO DIALIZY OTRZEWNOWEJ ADO/CADO dla pacjentów Klinicznego Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych i Oddziału Sztucznej Nerki SPSK 4 ...
10269454 2024-03-26
godz. 10:00
Mazowieckie 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych.2. Przedmiot zamówienia podzielony został przez Zamawiającego na trzy odrębne części:Część nr 1 – Wyroby medy...
10272325 2024-03-27
godz. 10:00
Wielkopolskie Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 36 miesięczna sukcesywna dostawa wyro...