Przetarg 7907014 - Dostawę leków, płynów infuzyjnych i substancji...

   
Analizuj Zamówienie 7907014 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-31
przedmiot ogłoszenia
Dostawę leków, płynów infuzyjnych i substancji farmaceutycznych
Numer referencyjny: ZP/N/10/20

Przedmiotem zamówienia jes
t sukcesywna dostawa leków, płynów infuzyjnych i substancji farmaceutycznych dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowa ilość zawarta jest w załączniku nr 2 do siwz , będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków, płynów infuzyjnych i substancji farmaceutycznych dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowa ilość zawarta jest w załączniku nr 2 do siwz , będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz).

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków, płynów infuzyjnych i substancji farmaceutycznych dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowa ilość zawarta jest w załączniku nr 2 do siwz , będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz).

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków, płynów infuzyjnych i substancji farmaceutycznych dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowa ilość zawarta jest w załączniku nr 2 do siwz , będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz).

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków, płynów infuzyjnych i substancji farmaceutycznych dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowa ilość zawarta jest w załączniku nr 2 do siwz , będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz).

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków, płynów infuzyjnych i substancji farmaceutycznych dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowa ilość zawarta jest w załączniku nr 2 do siwz , będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz).

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków, płynów infuzyjnych i substancji farmaceutycznych dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowa ilość zawarta jest w załączniku nr 2 do siwz , będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz).

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków, płynów infuzyjnych i substancji farmaceutycznych dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowa ilość zawarta jest w załączniku nr 2 do siwz , będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz).

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków, płynów infuzyjnych i substancji farmaceutycznych dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowa ilość zawarta jest w załączniku nr 2 do siwz , będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz).

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków, płynów infuzyjnych i substancji farmaceutycznych dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowa ilość zawarta jest w załączniku nr 2 do siwz , będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz).

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków, płynów infuzyjnych i substancji farmaceutycznych dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowa ilość zawarta jest w załączniku nr 2 do siwz , będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz).

Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków, płynów infuzyjnych i substancji farmaceutycznych dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowa ilość zawarta jest w załączniku nr 2 do siwz , będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz).
branża Medyczna
podbranża leki, materiały medyczne
kody CPV 33690000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się