Przetarg 8825312 - Dostawę fabrycznie nowych ładunków klejowych na bazie...

   
Analizuj Zamówienie 8825312
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-06
przedmiot ogłoszenia
Dostawę fabrycznie nowych ładunków klejowych na bazie żywic poliestrowych NIEspieniających się do wklejania kotwi górniczych Numer referencyjny: 1666/RZP/MMA/2022
1. Przedmiotem zam
wienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego (do magazynów w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie) ładunków klejowych na bazie żywic poliestrowych NIEspieniających się do wklejania kotwi górniczych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Część II SWZ - projekt umowy oraz Część III SWZ - opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego (do magazynów w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie) ładunków klejowych na bazie żywic poliestrowych niespieniających się do wklejania kotwi górniczych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Część II SWZ - projekt umowy oraz Część III SWZ - opis przedmiotu zamówienia. 3. W przypadku odniesienia się przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, o których mowa w przepisie art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, lub odniesienia się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w przepisie art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza aby oferowane rozwiązanie spełniało inne wymagania, pod warunkiem zapewnienia spełnienia wszystkich cech, parametrów, wydajności i funkcjonalności, które zostały określone w SWZ (rozwiązania równoważne). Wobec tego należy przyjąć, że gdy w treści SWZ (w tym w treści załączników), znajdują się odwołania do takich rozwiązań, następuje po nich zwrot „lub równoważne”, zaś kryteria stosowane w celu oceny równoważności, Zamawiający wskazuje każdorazowo przy danym rozwiązaniu. 4. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w przepisie art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, ma obowiązek udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 086-234367 z dnia 2022-05-03:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 18/07/2022
Powinno być:
Data: 09/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 12:00
branża Materiały chemiczne
podbranża środki chemiczne
kody CPV 24911200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: środki chemiczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8869626 2022-05-13
godz. 10:30
PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. Dostawy 40% roztworu mocznika dla instalacji odazotowania spalin w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZK/00573/2022 Przedmiotem zamówienia są s...
8898138 2022-05-19
godz. 12:00
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW Zakup czynników chłodzących dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
8888371 2022-05-19
godz. 12:00
PGNIG TERMIKA S.A. Sprzedaż i dostawy do EC Pruszków soli kamiennej pastylkowanej.
8903845 2022-05-20
godz. 12:00
CIECH SODA POLSKA S.A. CSP/2022/03/01301 SIARCZAN MIEDZI i NADMANGANIAN POTASU
8903834 2022-05-20
godz. 15:00
GRUPA AZOTY S.A. Zakup i dostawa: sodu octan bezwodny czda 1kg, sodu octan 1kg.
8907887 2022-05-23
godz. 23:59
PPHU POLIGRAF WIESŁAW KASPROWIAK PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów do przeprowadzenia testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, w ramach projektu „ProtoPlastMaker 4.0. Innowac...
8911628 2022-05-25
godz. 23:59
SELVITA S.A. Platforma technologiczna dla nowych generacji leków przeciw chorobom spowodowanym przez koronawirusy, w szczególności SARS-CoV-2 1. Eter dietylowy, CZDA 1L 7 60-29-72. DMSO, jakość Ph.Eur. ...
8914402 2022-05-26
godz. 00:00
PRF SP. Z O.O. Opracowanie naturalnych kosmetyków o właściwościach ochronnych względem promieniowania w zakresie UVA i UVB na bazie ekstraktów roślinnych pozyskanych w ekologicznych procesach bezrozpuszcza...
8866271 2022-05-27
godz. 09:00
TYMBARK-MWS SP. Z O.O. SP.K.A. Innowacyjne rozwiązania technologiczne w procesie produkcji wyrobów mające na celu uzyskanie lepszych parametrów sensorycznych i wyższego poziomu witamin. Dostawa surowców do realizacji pra...
8916224 2022-06-10
godz. 12:50
SEKO S.A. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 SAX 13GLINIAN SODOWY - paletopojemnik Firma SEKO S.A. poszukuje dostawcy SAX 13GLINIAN SODOWY- paletopojemnik .Wymagana dokumentacja. Miesięczne zapotrzebowanie ok ...