Przetarg 9943853 - Dostawa ziemniaków obieranych sterylizowanych Numer...

   
Analizuj Zamówienie 9943853 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-15
przedmiot ogłoszenia
Dostawa ziemniaków obieranych sterylizowanych Numer referencyjny: 166/2023/D
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków ob
ieranych sterylizowanych do Jednostek Wojskowych rejonu odpowiedzialności 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w 2024 roku.
2. Zakres zamówienia obejmuje 7 obszarów dostawy, stanowiących 7 zadań określonych w dokumentach zamówienia.
3. Rodzaj (asortyment) oraz ilość zamawianego przedmiotu zamówienia określają formularze cenowe - załącznik do SWZ.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w zakresie wszystkich zadań.
7. Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
8. Zamawiający wymaga wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.
Zadanie nr 1 - Obszar I - ziemniaki obierane sterylizowane Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków obieranych sterylizowanych do jednostek wojskowych rejonu odpowiedzialności 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w 2024 roku. 2. Rodzaj (asortyment) oraz ilość zamawianego przez zamawiającego przedmiotu zamówienia określają dokumenty zamówienia - formularz cenowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 5.W celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w dokumentach zamówienia. Żądane przedmiotowe środki dowodowe każdy wykonawca ubiegający się o zamówienie składa wraz z ofertą. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje wezwanie do złożenia lub uzupełnienia wskazanych w dokumentach zamówienia przedmiotowych środków dowodowych w przypadku, gdy wykonawca nie złoży ich wraz z ofertą lub złożone wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne.
Zadanie nr 2 - Obszar II - ziemniaki obierane sterylizowane Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków obieranych sterylizowanych do jednostek wojskowych rejonu odpowiedzialności 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w 2024 roku. 2. Rodzaj (asortyment) oraz ilość zamawianego przez zamawiającego przedmiotu zamówienia określają dokumenty zamówienia - formularz cenowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 5.W celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w dokumentach zamówienia. Żądane przedmiotowe środki dowodowe każdy wykonawca ubiegający się o zamówienie składa wraz z ofertą. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje wezwanie do złożenia lub uzupełnienia wskazanych w dokumentach zamówienia przedmiotowych środków dowodowych w przypadku, gdy wykonawca nie złoży ich wraz z ofertą lub złożone wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne.
Zadanie nr 3 - Obszar III - ziemniaki obierane sterylizowane Część nr 3 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków obieranych sterylizowanych do jednostek wojskowych rejonu odpowiedzialności 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w 2024 roku. 2. Rodzaj (asortyment) oraz ilość zamawianego przez zamawiającego przedmiotu zamówienia określają dokumenty zamówienia - formularz cenowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 5.W celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w dokumentach zamówienia. Żądane przedmiotowe środki dowodowe każdy wykonawca ubiegający się o zamówienie składa wraz z ofertą. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje wezwanie do złożenia lub uzupełnienia wskazanych w dokumentach zamówienia przedmiotowych środków dowodowych w przypadku, gdy wykonawca nie złoży ich wraz z ofertą lub złożone wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne.
Zadanie nr 4 - Obszar IV - ziemniaki obierane sterylizowane Część nr 4 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków obieranych sterylizowanych do jednostek wojskowych rejonu odpowiedzialności 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w 2024 roku. 2. Rodzaj (asortyment) oraz ilość zamawianego przez zamawiającego przedmiotu zamówienia określają dokumenty zamówienia - formularz cenowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 5.W celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w dokumentach zamówienia. Żądane przedmiotowe środki dowodowe każdy wykonawca ubiegający się o zamówienie składa wraz z ofertą. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje wezwanie do złożenia lub uzupełnienia wskazanych w dokumentach zamówienia przedmiotowych środków dowodowych w przypadku, gdy wykonawca nie złoży ich wraz z ofertą lub złożone wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne.
Zadanie nr 5 - Obszar V - ziemniaki obierane sterylizowane Część nr 5 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków obieranych sterylizowanych do jednostek wojskowych rejonu odpowiedzialności 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w 2024 roku. 2. Rodzaj (asortyment) oraz ilość zamawianego przez zamawiającego przedmiotu zamówienia określają dokumenty zamówienia - formularz cenowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 5.W celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w dokumentach zamówienia. Żądane przedmiotowe środki dowodowe każdy wykonawca ubiegający się o zamówienie składa wraz z ofertą. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje wezwanie do złożenia lub uzupełnienia wskazanych w dokumentach zamówienia przedmiotowych środków dowodowych w przypadku, gdy wykonawca nie złoży ich wraz z ofertą lub złożone wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne.
Zadanie nr 6 - Obszar VI - ziemniaki obierane sterylizowane Część nr 6 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków obieranych sterylizowanych do jednostek wojskowych rejonu odpowiedzialności 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w 2024 roku. 2. Rodzaj (asortyment) oraz ilość zamawianego przez zamawiającego przedmiotu zamówienia określają dokumenty zamówienia - formularz cenowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 5.W celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w dokumentach zamówienia. Żądane przedmiotowe środki dowodowe każdy wykonawca ubiegający się o zamówienie składa wraz z ofertą. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje wezwanie do złożenia lub uzupełnienia wskazanych w dokumentach zamówienia przedmiotowych środków dowodowych w przypadku, gdy wykonawca nie złoży ich wraz z ofertą lub złożone wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne.
Zadanie nr 7 - Obszar VII - ziemniaki obierane sterylizowane Część nr 7 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków obieranych sterylizowanych do jednostek wojskowych rejonu odpowiedzialności 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w 2024 roku. 2. Rodzaj (asortyment) oraz ilość zamawianego przez zamawiającego przedmiotu zamówienia określają dokumenty zamówienia - formularz cenowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 5.W celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w dokumentach zamówienia. Żądane przedmiotowe środki dowodowe każdy wykonawca ubiegający się o zamówienie składa wraz z ofertą. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje wezwanie do złożenia lub uzupełnienia wskazanych w dokumentach zamówienia przedmiotowych środków dowodowych w przypadku, gdy wykonawca nie złoży ich wraz z ofertą lub złożone wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne.
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10113242 2023-12-08
godz. 12:00
OKRĘGOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KOSZALINIE nabiał i wyroby mleczarskie
10099582 2023-12-08
godz. 14:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W RUCIANEM-NIDZIE Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie
10110462 2023-12-08
godz. 15:00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W RZESZOWIE zakup i sukcesywna dostawa jajek dla Przedszkola Publicznego Nr 3 w Rzeszowie
10120424 2023-12-11
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU Produkty zwierzęce mięso i produkty mięsne Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych DZP-271-54/23
10114142 2023-12-12
godz. 12:30
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TUROWIE na Zakup żywności dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Turowie-dostawa różnych produktów spożywczych w I kwartale 2024 r.
10116307 2023-12-12
godz. 15:00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 W RZESZOWIE Sukcesywna (codzienna) dostawa mleka i produktów mlecznych do Przedszkola
10091566 2023-12-14
godz. 10:15
SZKOŁA POLICEALNA-MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE IM. STANISŁAWA LIEBHARTA W LUBLINIE Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych tj. ryb, produktów rybnych, mrożonek dla potrzeb Szkoły Policealnej-Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta, w roku 2024.
10064143 2023-12-15
godz. 10:00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIEŃCU Dostawy mięsa i wędlin wieprzowych oraz mięsa i wędlin drobiowych
10095567 2023-12-18
godz. 10:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA Dostawa mięsa wieprzowego do Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku
10088198 2023-12-19
godz. 00:00
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE Dostawa artykułów spożywczych i wody źródlanej 5 litrowej dostarczanie do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie artykułów spożywczych, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zgodnie ...