Przetarg 8974983 - „Dostawa zestawu asenizacyjnego: zakup ciągnika i wozu...

   
Analizuj Zamówienie 8974983 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-14
przedmiot ogłoszenia
„Dostawa zestawu asenizacyjnego: zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach zadan
ia pn. Dostawa zestawu asenizacyjnego: zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SWZ oraz w rozdziale 4 SWZ pod nawą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, który obejmuje charakterystykę techniczną sprzętu i wymagania.

ZP.271.7.2022
branża Motoryzacja, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża samochody specjalistyczne, maszyny i sprzęt rolniczy
kody CPV 16700000, 34144500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: samochody specjalistyczne , maszyny i sprzęt rolniczy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8999821 2022-07-05
godz. 10:00
URZĄD GMINY TRZEBOWNISKO 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 (zabudowa kontenerowa) + agregat wodno-pianowy dla Ochotniczej Straży Pożarn...
8952643 2022-07-05
godz. 23:59
FIBA S.C. GRZEGORZ PIWNIK PIOTR ISKRZYŃSKI Nowe usługi w firmie FIBA s.c. Zakup i dostawa nowego rozściełacza do asfaltu zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
8995959 2022-07-07
godz. 09:30
URZĄD MIASTA I GMINY BOGUCHWAŁA Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typu GBA. Samochód dla OSP w Racławówce 3. Przedmiot zamówienia:3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego śr...
9010986 2022-07-08
godz. 08:00
URZĄD GMINY SZYPLISZKI Dostawa lekkiego wozu strażackiego 4x4 dla OSP Szypliszki Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 i wyposażeniem wg załączonej specyfika...
8960058 2022-07-08
godz. 10:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych Numer referencyjny: WL.2370.6.2022 Przedmiot zamówienia stanowi dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych. Zamówienie zostało podzielone na 2 c...
9009534 2022-07-08
godz. 11:00
URZĄD GMINY GRABICA Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Papieżach, Gmina Grabica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: dostawa...
9014570 2022-07-11
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Brzesku” – ambulansu sanitarnego typu C, zwanego dalej „ambulansem”, prze...
8999179 2022-07-22
godz. 09:00
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE PEKOM S.A. „Sprzedaż i dostawa pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka” Numer referencyjny: JG/5/2022 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka...
8992607 2022-07-25
godz. 10:00
URZĄD GMINY PUCHACZÓW Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Puchaczów Numer referencyjny: ZP/7/2022 4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkiego samochodu ratow...
9002426 2022-07-28
godz. 10:00
OŚRODEK TRANSPORTU LEŚNEGO W ŚWIEBODZINIE „Dostawa fabrycznie nowych maszyn wielooperacyjnych typu harwester oraz forwarder” Numer referencyjny: ZTA.270.3.3.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (wyprodukow...