Przetarg 7313873 - Dostawa zestawów odczynników do wykrywania płodowych...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7313873 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-02-03
przedmiot ogłoszenia
Dostawa zestawów odczynników do wykrywania płodowych krwinek czerwonych, odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunosero
logicznego, testów MIC, zestawów transportowo-namnażających oraz zestawów... Numer referencyjny: ZP/8/2020
Pakiet nr 1Zestawy odczynników do wykrywania płodowych krwinek czerwonych w krwi matki metodą Kleihauera-Betke – na okres 24 miesięcy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi Załącznik 1 do umowy.
Pakiet nr 2Paski do oznaczania MIC drobnoustrojów – E-testy – na okres 24 miesięcy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi Załącznik 1 do umowy.
Pakiet nr 3Odczynniki, materiały eksploatacyjne i zużywalne do diagnostyki chorób inwazyjnych i infekcyjnych wraz z dzierżawą analizatora immunoserologicznego – na okres 24 miesięcy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi Załącznik 1 do umowy.
Pakiet nr 4Zestawy transportowo-namnażające – na okres 24 miesięcy
Pakiet nr 5Zestawy odczynnikowe, materiały kontrolny i kalibratory oraz sprzęt zużywalny do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów (podstawowego i zapasowego) – na okres 36 miesięcy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi Załącznik 1 do umowy.
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33696500, 38434000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się