Przetarg 8969645 - Dostawa zestawów do znakowania technetem 99 m-Tc na...

   
Analizuj Zamówienie 8969645 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-10
przedmiot ogłoszenia
Dostawa zestawów do znakowania technetem 99 m-Tc na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej COZL

Część 1: Nanokoloid albuminy
do znakowania technetem 99m-Tc

Część 2: Zestawy do obrazowania receptorów somatostatynowych po wyznakowaniu radioaktywnym technetem 99m - Tc

COZL/DZP/ED/3412/TP-65/22


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00211287/01 z dnia: 2022-06-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-20 09:00
Po zmianie:
2022-06-23 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-20 09:30
Po zmianie:
2022-06-23 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-19
Po zmianie:
2022-07-22
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33141540, 33600000, 33690000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: leki

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8960062 2022-07-04
godz. 12:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU Dostawa leków Numer referencyjny: 62/2022 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków z programów lekowych przez okres 12 miesięcy Pembrolizumabum Część nr 1 Szczegółowy ...
9003673 2022-07-05
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku Etanercept dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za...
8963573 2022-07-11
godz. 10:00
BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII-SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU-BIAŁEJ Dostawa leków dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Numer referencyjny: DZP.271.22.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostaw...
9008965 2022-07-12
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Dostawa leków na potrzeby badania klinicznego „LAMAinDiab” - lisdeksamfetamina vs metylfenidat dla pacjentów pediatrycznych z zespołem ADHD i cukrzycą typu 1 Numer referencyjny: ZP/6...
8992578 2022-07-12
godz. 11:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.73.2022.ADB) Numer referencyjny: DFP.271.73.2022.ADB Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów le...
9014894 2022-07-14
godz. 11:00
ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷7. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.94.2022 Numer referencyjny: ZZP.ZP.411.94.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków antyretrowirusow...
8953882 2022-07-21
godz. 09:00
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY Dostawa leków, wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych oraz środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łom...
9002407 2022-07-25
godz. 08:00
MEGREZ SP. Z O.O. Dostawy materiałów, akcesoriów, preparatów i narzędzi NIEzbędnych do wykonywania witrektomii oraz podań doszklistkowych Numer referencyjny: 16/22/ZP/PN Przedmiotem zamówienia jest do...
8992606 2022-07-25
godz. 09:30
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W TORUNIU Dostawa leków do realizacji programów lekowych WZW Numer referencyjny: W.Sz.Z:TZ-280-51/22 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do realizacji programów lekowych WZW. 1.1. Specyfi...
8999176 2022-07-27
godz. 10:00
WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI EZ.28.57.2022 Dostawa produktów farmaceutycznych dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu NIEograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro Numer referencyjn...