Przetarg 7899588 - „Dostawa z podziałem na trzy zadania: Zadanie 1- Dostawa...

   
Analizuj Zamówienie 7899588 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-28
przedmiot ogłoszenia
„Dostawa z podziałem na trzy zadania: Zadanie 1- Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, obuwia, Zadanie 2- Dostawa środków oc
hrony indywidualnej, Zadanie 3- Dostawa ubrań kucharskich”
Numer referencyjny: 52/PN/2020

Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 1 – Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, obuwia,
Zadanie nr 2 – Dostawa środków ochrony indywidualnej,
Zadanie nr 3 – Dostawa ubrań kucharskich
1. Oferowana odzież robocza, ochronna, środki ochrony indywidualnej powinny być fabrycznie nowe i nieużywane, oraz pochodzić z bieżącej produkcji.
2. Każdy przedmiot zamówienia winien być zapakowany i opisany tj. co znajduje się w danym opakowaniu i rozmiar.
3. Ubrania ochronne i sprzęt ochrony osobistej musi posiadać oznakowanie CE.
4. Karty proponowanych przedmiotów, deklaracje zgodności z WE oraz świadectwa jakości, wszystkie w języku polskim wykonawca dostarczy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Niedostarczenie dokumentacji w wyznaczonym terminie skutkować będzie naliczeniem kar umownych.
5. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy niezbędne do realizacji ilości gwarantowanej dane rozmiarowe przedmiotów.
6. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia gwarantowanego wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej pozycji asortymentu oraz zamówienia objętego prawem opcji.
7. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć asortyment objęty prawem opcji po cenach jednostkowych wskazanych w swojej ofercie.
8. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia gwarantowanego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.
10. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego
o uruchomieniu prawa opcji poprzez poinformowanie stosownym pismem.
11. Zamawiający po uruchomieniu prawa opcji przekaże Wykonawcy niezbędne do realizacji umowy dane rozmiarowe przedmiotów.
12. Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na w/w przedmiot zamówienia od dnia dostawy.
13. Miejsce dostawy:
Zadanie 1: Magazyn Mundurowy: 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego na adres Aleja Legionów 133, 18-400 Łomża, tel. 261 385 148, 727 040 651
Zadanie 2: Magazyn Mundurowy: 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego na adres Aleja Legionów 133, 18-400 Łomża, tel. 261 385 148, 727 040 651
Zadanie 3: Magazyn Mundurowy: 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego na adres ul. Kawaleryjska 70, 15-325 Białystok, tel. 261 398 762
14. Termin wykonania umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2021 r., w tym ilość gwarantowana zostanie wykonana w terminie do … dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, ilość opcjonalna zostanie wykonana w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę informacji
o uruchomieniu prawa opcji.
15. Dostawa przedmiotu zamówienia winna być jednorazowa.
16. Przyjęcie dostawy realizowane będzie w dni robocze od poniedziałku-czwartku w godz. 8.00 – 13.00 w piątek w godz. 8.00 – 12.00.
17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ:
nr 3 dla zadania 1, nr 4 dla zadania 2 , nr 5 dla zadania 3 .


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1- Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, obuwia
Zadanie nr 1 – Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, obuwia, 1. Oferowana odzież robocza, ochronna, środki ochrony indywidualnej powinny być fabrycznie nowe i nieużywane, oraz pochodzić z bieżącej produkcji. 2. Każdy przedmiot zamówienia winien być zapakowany i opisany tj. co znajduje się w danym opakowaniu i rozmiar. 3. Ubrania ochronne i sprzęt ochrony osobistej musi posiadać oznakowanie CE. 4. Karty proponowanych przedmiotów, deklaracje zgodności z WE oraz świadectwa jakości, wszystkie w języku polskim wykonawca dostarczy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Niedostarczenie dokumentacji w wyznaczonym terminie skutkować będzie naliczeniem kar umownych. 5. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy niezbędne do realizacji ilości gwarantowanej dane rozmiarowe przedmiotów. 6. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia gwarantowanego wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej pozycji asortymentu oraz zamówienia objętego prawem opcji. 7. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć asortyment objęty prawem opcji po cenach jednostkowych wskazanych w swojej ofercie. 8. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia gwarantowanego. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. 10. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o uruchomieniu prawa opcji poprzez poinformowanie stosownym pismem. 11. Zamawiający po uruchomieniu prawa opcji przekaże Wykonawcy niezbędne do realizacji umowy dane rozmiarowe przedmiotów. 12. Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na w/w przedmiot zamówienia od dnia dostawy. 13. Miejsce dostawy: Zadanie 1: Magazyn Mundurowy: 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego na adres Aleja Legionów 133, 18-400 Łomża, tel. 261 385 148, 727 040 651 Zadanie 2: Magazyn Mundurowy: 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego na adres Aleja Legionów 133, 18-400 Łomża, tel. 261 385 148, 727 040 651 Zadanie 3: Magazyn Mundurowy: 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego na adres ul. Kawaleryjska 70, 15-325 Białystok, tel. 261 398 762 14. Termin wykonania umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2021 r., w tym ilość gwarantowana zostanie wykonana w terminie do … dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, ilość opcjonalna zostanie wykonana w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę informacji o uruchomieniu prawa opcji. 15. Dostawa przedmiotu zamówienia winna być jednorazowa. 16. Przyjęcie dostawy realizowane będzie w dni robocze od poniedziałku-czwartku w godz. 8.00 – 13.00 w piątek w godz. 8.00 – 12.00. 17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 – Dostawa środków ochrony indywidualnej,
Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 2 – Dostawa środków ochrony indywidualnej, 1. Oferowana odzież robocza, ochronna, środki ochrony indywidualnej powinny być fabrycznie nowe i nieużywane, oraz pochodzić z bieżącej produkcji. 2. Każdy przedmiot zamówienia winien być zapakowany i opisany tj. co znajduje się w danym opakowaniu i rozmiar. 3. Ubrania ochronne i sprzęt ochrony osobistej musi posiadać oznakowanie CE. 4. Karty proponowanych przedmiotów, deklaracje zgodności z WE oraz świadectwa jakości, wszystkie w języku polskim wykonawca dostarczy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Niedostarczenie dokumentacji w wyznaczonym terminie skutkować będzie naliczeniem kar umownych. 5. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy niezbędne do realizacji ilości gwarantowanej dane rozmiarowe przedmiotów. 6. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia gwarantowanego wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej pozycji asortymentu oraz zamówienia objętego prawem opcji. 7. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć asortyment objęty prawem opcji po cenach jednostkowych wskazanych w swojej ofercie. 8. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia gwarantowanego. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. 10. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o uruchomieniu prawa opcji poprzez poinformowanie stosownym pismem. 11. Zamawiający po uruchomieniu prawa opcji przekaże Wykonawcy niezbędne do realizacji umowy dane rozmiarowe przedmiotów. 12. Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na w/w przedmiot zamówienia od dnia dostawy. 13. Miejsce dostawy: Zadanie 1: Magazyn Mundurowy: 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego na adres Aleja Legionów 133, 18-400 Łomża, tel. 261 385 148, 727 040 651 Zadanie 2: Magazyn Mundurowy: 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego na adres Aleja Legionów 133, 18-400 Łomża, tel. 261 385 148, 727 040 651 Zadanie 3: Magazyn Mundurowy: 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego na adres ul. Kawaleryjska 70, 15-325 Białystok, tel. 261 398 762 14. Termin wykonania umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2021 r., w tym ilość gwarantowana zostanie wykonana w terminie do … dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, ilość opcjonalna zostanie wykonana w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę informacji o uruchomieniu prawa opcji. 15. Dostawa przedmiotu zamówienia winna być jednorazowa. 16. Przyjęcie dostawy realizowane będzie w dni robocze od poniedziałku-czwartku w godz. 8.00 – 13.00 w piątek w godz. 8.00 – 12.00. 17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ:
branża BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp
podbranża odzież ochronna i robocza
kody CPV 18114000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się