Przetarg 7252347 - Dostawa wyrobów okulistycznych z dzierżawą aparatu do...

   
Analizuj Zamówienie 7252347 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-12-24
przedmiot ogłoszenia
Dostawa wyrobów okulistycznych z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji i biometru optycznego Numer referencyjny: W.Sz.Z:TZ-280
-142/19
Zad. nr 1 – dostawa soczewek wewnątrzgałkowych,roztworu iryg., jał. zestawów mater. i akcesoriów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji i biometru optycznego1. Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1 jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, roztworu irygacyjnego, jałowych zestawów materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji z możliwością witrektomii przedniej, biometru optycznego.2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową na zamawiane wyroby w zadaniu nr 1 określa załącznik nr 2/1 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Wymagane i oceniane parametry techniczno-użytkowe zamawianych wyrobów w zadaniu nr 1 (soczewki, dzierżawione aparaty) określają załączniki nr 2/1a i 2/1b do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
Zadanie nr 2 – dostawa wiskoelastyków1. Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 jest dostawa wiskoelastyków.2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową na zamawiane wyroby w zadaniu nr 2 określa załącznik nr 2/2 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 z parametrami techniczno-użytkowymi zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2/2a do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
Zadanie nr 3 – dostawa soczewek tylnokomorowych do fiksacji transskleralnej1. Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 3 jest dostawa soczewek tylnokomorowych do fiksacji transskleralnej.2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową na zamawiane wyroby w zadaniu nr 3 określa załącznik nr 2/3 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 3 z parametrami techniczno-użytkowymi zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2/3a do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
Zadanie nr 4 – dostawa noży śródoperacyjnych1. Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 4 jest dostawa noży śródoperacyjnych.2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową na zamawiane wyroby w zadaniu nr 4 określa załącznik nr 2/4 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 4 z parametrami techniczno-użytkowymi zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2/4a do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
Zadanie nr 5 – dostawa kaniul do komory przedniej1. Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 5 jest dostawa kaniul do komory przedniej.2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową na zamawiane wyroby w zadaniu nr 5 z parametrami techniczno-użytkowymi zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2/5 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
branża Medyczna
podbranża leki, sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33141220, 33162200, 33731110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się