Przetarg 7547562 - Dostawa wyrobów medycznych Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7547562 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-19
przedmiot ogłoszenia
Dostawa wyrobów medycznych
Numer referencyjny: P/132/2020/SZ/WIM – 59/ZP/20

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyrobów
medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do siwz.
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym:
załącznik nr 5 do siwz (dotyczy pakietu nr 1,2,3,4,5)
załącznik nr 6 do siwz (dotyczy pakietu nr 6,7,8, 9,10,11)

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Instrumenty stomatologiczne
Instrumenty stomatologiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do siwz.

Część nr: 2 Nazwa: Instrumenty stomatologiczne
Instrumenty stomatologiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do siwz.

Część nr: 3 Nazwa: Filtr wydechowy jednorazowy do respiratora
Filtr wydechowy jednorazowy do respiratora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do siwz.

Część nr: 4 Nazwa: Układy oddechowe do respiratora
Układy oddechowe do respiratora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do siwz.

Część nr: 5 Nazwa: Przewody oddechowe do respiratora.
Przewody oddechowe do respiratora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do siwz.

Część nr: 6 Nazwa: Asortyment do zabiegów endoskopowych
Asortyment do zabiegów endoskopowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do siwz.

Część nr: 7 Nazwa: Folia sterylna
Folia sterylna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do siwz.

Część nr: 8 Nazwa: Worki kriogeniczne
Worki kriogeniczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do siwz.

Część nr: 9 Nazwa: Przyrządy medyczne
Przyrządy medyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do siwz.

Część nr: 10 Nazwa: Przyrządy medyczne
Przyrządy medyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do siwz.

Część nr: 11 Nazwa: Przyrządy medyczne
Przyrządy medyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do siwz.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540117350-N-2020 z dnia: 2020-07-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-03, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-07-07,
godzina: 10:00
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33140000, 33141000, 33162200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się