Przetarg 7318543 - Dostawa wyrobów betonowych dla potrzeb gminy Grybów w roku...

   
Analizuj Zamówienie 7318543 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-05
przedmiot ogłoszenia
Dostawa wyrobów betonowych dla potrzeb gminy Grybów w roku 2020
Numer referencyjny: ZPI.271.1.2020

Przedmiotem zamówienia j
est: „Dostawa wyrobów betonowych dla potrzeb gminy Grybów w roku 2020” dla bieżącego utrzymania i remontu dróg na terenie gminy Grybów w następującym asortymencie:
1. kręgi żelbetowe fi 30cm x 100 cm - 200 szt.
2. kręgi żelbetowe fi 40cm x 100 cm - 250 szt.
3. kręgi żelbetowe fi 50cm x 100 cm - 250 szt.
4. kręgi żelbetowe fi 60cm x 100 cm - 250 szt.
5. kręgi żelbetowe fi 80 cm x 100 cm - 50 szt
6. kręgi żelbetowe fi 100cm x 100 cm - 40 szt
7. kręgów żelbetowych fi 120cm x 100 cm - 20 szt
8. płyty ażurowe żelbetowe wielootworowe podwójnie zbrojone o wymiarach:80cmx50cm x10cm - 800 szt.
9. płyty ażurowe, betonowe typu Dżambo o wymiarach 60cmx40cmx8cm - 200 szt.
10. płyty wielootworowe (duże) o wymiarach 120cmx80cmx20cm - 100 szt
11. koryta ściekowe 2900 szt.
Powyższy asortyment należy skalkulować wg oferty cenowej oraz ceny podać w przeliczeniu na 1 szt. Ceny ofertowe (jednostkowe) posłużą rozliczeniu przyszłych dostaw i będą podstawą oceny oferty. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i rozładowania towaru na własny koszt i ryzyko we wskazane przez Zmawiającego miejsce (drogi gminne). Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w ciągu całego okresu obowiązywania umowy. Wielkość pojedynczych dostaw obejmuje min. 10 sztuk.
Dostawy w/w wyrobów odbywać się będą sukcesywnie na pisemne zgłoszenie Zamawiającego – e-mailem lub faxem, maksymalnie do 7dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania (patrz pkt 17 kryterium oceny ofert).
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie wyroby maja posiadać wszelkie niezbędne i wymagane atesty, certyfikaty i dopuszczenia do użytkowania.
branża Materiały budowlane i hutnicze
podbranża materiały budowlane
kody CPV 44114200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się