Przetarg 7745310 - Dostawa wyposażenia do laboratorium pomiarów...

   
Analizuj Zamówienie 7745310 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-09
przedmiot ogłoszenia
Dostawa wyposażenia do laboratorium pomiarów energetycznych
Numer referencyjny: SSds.ZP/252-16/20/KJ

1. Przedmiotem zamówie
nia jest dostawa wyposażenia do laboratorium pomiarów energetycznych w skład którego wchodzą:
1) Moduł pomiaru ciśnienia
Głównym celem stanowiska jest praktyczne zapoznanie się z układami i urządzeniami do pomiaru ciśnienia w energetyce, różnymi metodami: manometrem z rurką Bourdona (0..2,5 MPa) oraz nowoczesnymi przetwornikami z czujnikami piezorezystancyjnymi (0..2,5 MPa), jak również zapoznanie się z przyrządem do pomiaru ciśnienia w warunkach laboratoryjnych: manometrem obciążnikowo-tłokowym, który jest manometrem wzorcowy o niepewności pomiaru <0,05%. ponadto stanowisko musi umożliwiać określanie niepewności pomiarowej badanych manometrów oraz ich przydatność w pomiarach przemysłowych. 2) moduł pomiaru temperatury głównym celem stanowiska jest praktyczne zapoznanie się z układami i urządzeniami do pomiaru temperatury w energetyce, dwiema podstawowymi metodami: termoelektryczną (termometry termoelektryczne, termopary) i rezystancyjną (termometry rezystancyjne). w stanowisku muszą zostać wykorzystywane najnowszego typu przetworniki pomiarowe 3) moduł pomiaru przepływu głównym celem stanowiska jest praktyczne zapoznanie się z zapoznanie się z zasadą pomiaru wydatku przepływomierzami zwężkowymi, wzorcowanie zwężki venturiego oraz kryzy zastosowanych do pomiaru wydatku wody. w module wykorzystane zostaną elementy z pozostałych modułów. 4) moduł badania jakości paliwa celem modułu jest praktyczne zapoznanie się z metodyką obliczania ciepła spalania i wartości opałowej paliw stałych wykorzystywanych w energetyce (węgiel, biomasa, odpady) na podstawie pomiarów kalorymetrycznych. w szczególności: przygotowanie próbki paliwa do pomiaru kalorymetrycznego, obserwacja i nadzór procesu pomiarowego oraz opracowanie wyników pomiaru. 5) moduł badania pompy wirowej głównym celem stanowiska jest zapoznanie się z budową i zasadą działania pompy wirowej 80pjm250 oraz przedstawienie metodyki pomiarów i obliczeń charakterystyki pompy (przepływ, moc , sprawność) wraz z wyznaczeniem jej zakresu pracy. 6) moduł badania wentylatora promieniowego głównym celem modułu jest poznanie metod wyznaczania charakterystyk oraz sposobów regulacji wydajności wentylatorów promieniowych 2,2kw/3 fazy. stanowisko powinno umożliwiać pomiary wydajności masowej, wydajności objętościowej, przyrostu ciśnienia statycznego, przyrostu ciśnienia dynamicznego, przyrost ciśnienia całkowitego, mocy pobieranej, mocy użytecznej, prędkości obrotowej oraz mocy całkowitej wentylatora. minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 8 do siwz.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38410000, 38423000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się