Przetarg 8137322 - Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego...

   
Analizuj Zamówienie 8137322 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-05-14
przedmiot ogłoszenia
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni WS SP ZOZ w Nowej Soli w ramach
zadania Modernizacja poprzez rozbudowę bloku operacyjnego Wielospecjali ... Numer referencyjny: DZP-208-1/8/2021
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni WS SP ZOZ w Nowej Soli w ramach zadania Modernizacja poprzez rozbudowę bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wraz z jego montażem i uruchomieniem w terminie ustalonym w porozumieniu z generalnym wykonawcą robót budowlanych, nadzorem inwestorskim oraz Zamawiającym. Przedmiot zmówienia wyszczególniony w załączniku nr 1 do SWZ, dostarczony będzie do modernizowanego bloku operacyjnego w celu wyposażenia Centralnej Sterylizatorni. Obecnie wykonywane są roboty budowlane przez firmę Climamedic sp. z o.o. sp.k.
Z terminem zakończenia robót budowlanych do 31.12.2021.
Zamawiający NIE dopuszcza dostawy do siedziby Zamawiającego. Sprzęt ma być dostarczony bezpośrednio na budowę i wbudowany.
Uruchomienie sprzętu nastąpi po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
Pakiet 1 Część nr 1 1. Sterylizator parowy przelotowy pojemność 8 JS wraz z wyposażeniem:, Myjnia-dezynfektor przelotowa 18 tac wraz z wyposażeniem, Myjnia-dezynfektor przelotowa do mycia i dezynfekcji wózków i pojemników transportowych wraz z urządzeniem do ręcznego mycia powierzchni, Sterylizator na nadtlenek wodoru z plazmą.
Pakiet 2 Część nr 2 Wytwornica pary czystej
Pakiet 3 Część nr 3 Stacja uzdatniania wody
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33191100, 42163000, 42912330
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się