Przetarg 8137321 - Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem lamp operacyjnych,...

   
Analizuj Zamówienie 8137321 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-05-14
przedmiot ogłoszenia
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem lamp operacyjnych, mostów, kolumn anestezjologicznych i kolumn chirurgicznych na potrzeb
y Bolku Operacyjnego WS SP ZOZ w Nowej Soli w ramach zadania Moderni ... Numer referencyjny: DZP-280-1-6/2021
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem lamp operacyjnych, mostów, kolumn anestezjologicznych i kolumn chirurgicznych na potrzeby Bolku Operacyjnego WS SP ZOZ w Nowej Soli w ramach zadania Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem lamp operacyjnych, mostów, kolumn anestezjologicznych i kolumn chirurgicznych na potrzeby Bolku Operacyjnego WS SP ZOZ w Nowej Soli w ramach zadania Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli. Przedmiotem zmówienia jest dostawa sprzętu wraz z jego uruchomianiem do modernizowanego bloku operacyjnego na 8 sal operacyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SWZ. W terminie ustalonym w porozumieniu z generalnym wykonawcą robót budowlanych, nadzorem inwestorskim oraz Zamawiającym. Obecnie wykonywane są roboty budowlane przez firmę Climamedic sp. z o.o. sp. k. w terminie do 31.12.2021. Zamawiający nie dopuszcza dostawy do siedziby Zamawiającego. Wyroby mają być dostarczone bezpośrednio na budowę i wmontowane. Zamawiający informuje, iż aparaty do znieczuleń będą usytuowane na mobilnych wózkach, nie na kolumnach chirurgicznych.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 31524110, 33100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się