Przetarg 7305836 - Dostawa wraz z montażem i instalacją aparatury medycznej...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7305836 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-29
przedmiot ogłoszenia
Dostawa wraz z montażem i instalacją aparatury medycznej dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S
tefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie z możliwością składania ofert częściowych.
Numer referencyjny: WSS SP ZOZ DZP 382/ 9 /2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i instalacją aparatury medycznej dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie z możliwością składania ofert częściowych.
Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi posiadać cechy zgodne ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 5.1 – 5.6 do SIWZ Zestawienie parametrów i warunków wymaganych, szczegółowe zapisy dotyczące serwisu gwarancyjnego zawarte są w załączniku nr 7. Nie spełnienie chociażby jednego z podanych wymogów spowoduje odrzucenie oferty

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Taboret
Przedmiotem zamówienia jest dostawa taboretów dla potrzeb Centralnego Traktu Operacyjnego

Część nr: 2 Nazwa: Leżanka dla Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leżanki dla Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć

Część nr: 3 Nazwa: Wózki na Oddział Laryngologii
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózków dla potrzeb Oddziału Laryngologii

Część nr: 4 Nazwa: Wózek anestezjologiczny
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózków anestezjologicznych

Część nr: 5 Nazwa: Kardiomonitor modułowy dla Oddziału Chirurgii Ogólnej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Kardiomonitorów modułowych dla potzreb Oddziału Chirurgii Ogólnej

Część nr: 6 Nazwa: Kardiomonitor kompaktowy i centrala monitorująca
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i instalacją Kardiomonitorów kompaktowych oraz centrali monitorującej dla potrzeb Oddziału Otolaryngologiczny Chirurgii Głowy i Szyi


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540020146-N-2020 z dnia: 2020-02-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-06, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-12, godzina: 10:00,
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540023040-N-2020 z dnia: 2020-02-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
14

W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
21Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-06, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-13, godzina: 10:00,
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540023637-N-2020 z dnia: 2020-02-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-13, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-17, godzina: 10:00
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, meble medyczne
kody CPV 33100000, 33190000, 33192000, 33195110, 33195200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się