Przetarg 9692947 - Dostawa wody mineralnej/źródlanej dla PSG sp. z o.o....

   
Analizuj Zamówienie 9692947 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-05-23
przedmiot ogłoszenia
Dostawa wody mineralnej/źródlanej dla PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesyw
ne dostawy wody mineralnej w butelkach jednorazowego użytku typu PET o pojemności 0,5 l dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach. 2. W okresie obowiązywania umowy ramowej, Zamawiający szacuje wielkość zamówienia na następującym poziomie:  2.1. woda mineralna gazowana 0,5 l - 85.536 szt.  2.2. woda mineralna gazowana 0,5 l - 38.880 szt.  3. Wielkości zamówienia podane w powyższej tabeli są szacunkowe i nie są wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od ilości dostarczonych i odebranych produktów w okresie trwania umowy i określone zostanie na podstawie cen jednostkowych ustalonych w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę  4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, obowiązków Wykonawcy, wymagania materiałowe oraz inne warunki i zasady realizacji zamówienia stanowiące uszczegółowienie Opisu Przedmiotu Zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU) do wzoru Umowy – Załącznika nr 7 do Specyfikacji warunków zamówienia (dalej: ”SWZ”), stanowiącym jednocześnie jej integralną część.
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10514360 2024-05-24
godz. 09:00
Mazowieckie P-36/2024: Zakup i dostawa pieczywa dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa pieczywa dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistyczn...
10551123 2024-05-24
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa jaj kurzych oraz masy jajowej do COS-OPO w Giżycku,
10539717 2024-05-27
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa artykułów spożywczych do stołówki w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w podziale na części. Część 1: Dostawa produktów świeżych mięs i wędlin Część 2: Dostawa produkt...
10543301 2024-05-28
godz. 11:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą świeżych owoców i warzyw 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa świeżych owoców i warzyw dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Ko...
10549387 2024-05-29
godz. 09:00
Śląskie „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina" Część 1: - Przed...
10530064 2024-05-29
godz. 09:00
Podkarpackie Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Powiat Strzyżowski - Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym Część 1: Dostawa różnych artykułów spożywczych. Szczegółowy opis prze...
10491183 2024-06-03
godz. 09:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA EKSTRAKTU KAWY ZBOŻOWEJ wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.Szczegółowy o...
10546113 2024-06-04
godz. 09:00
Pomorskie Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku od 1 września 2024 do 31 sierpnia 2025 Część 1: Artykuły ogólnospożywczy, ...
10548593 2024-06-04
godz. 09:00
Śląskie Dostawa mięsa, wędlin i drobiu z podziałem na części: Część I – Dostawa mięsa i wędlin, Część II- Dostawa drobiu na II półrocze 2024 r. Część 1: Część I – Dostawa m...
10527801 2024-06-13
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa artykułów spożywczych na lata 2024 - 2025 4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych na potrzeby RZGW w Poznaniu.Szczegółowy opis artykułów spożywczyc...