Przetarg 9692947 - Dostawa wody mineralnej/źródlanej dla PSG sp. z o.o....

   
Analizuj Zamówienie 9692947 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-05-23
przedmiot ogłoszenia
Dostawa wody mineralnej/źródlanej dla PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

1. Przedmiotem zamówienia są su
kcesywne dostawy wody mineralnej w butelkach jednorazowego użytku typu PET o pojemności 0,5 l dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach. 2. W okresie obowiązywania umowy ramowej, Zamawiający szacuje wielkość zamówienia na następującym poziomie:  2.1. woda mineralna gazowana 0,5 l - 85.536 szt.  2.2. woda mineralna gazowana 0,5 l - 38.880 szt.  3. Wielkości zamówienia podane w powyższej tabeli są szacunkowe i nie są wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od ilości dostarczonych i odebranych produktów w okresie trwania umowy i określone zostanie na podstawie cen jednostkowych ustalonych w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę  4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, obowiązków Wykonawcy, wymagania materiałowe oraz inne warunki i zasady realizacji zamówienia stanowiące uszczegółowienie Opisu Przedmiotu Zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU) do wzoru Umowy – Załącznika nr 7 do Specyfikacji warunków zamówienia (dalej: ”SWZ”), stanowiącym jednocześnie jej integralną część.
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9936072 2023-09-22
godz. 10:00
35 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Dostawa produktów żywnościowych do 35 WOG tj. wędlin z mięsa czerwonego przeznaczonego na bieżące żywienie żołnierzy jednostek wojskowych znajdujących się w rejonie zaopatrywania 35 WOG w 20...
9892615 2023-09-26
godz. 10:00
ARESZT ŚLEDCZY W GDAŃSKU DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW Numer referencyjny: PN/07/2023 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców świeżych do dwóch magazynów żywnościowych Zamawiającego, zlokalizowanych w...
9948856 2023-09-26
godz. 10:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE „Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie w IV kwartale 2023r.” Część 1: Dostawa świeżych warzyw i owoców Część 2: Dostawa wyrobów piek...
9926802 2023-09-26
godz. 11:00
21 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W ŚWIDWINIE ZP/55/2023 Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do garnizonów administrowanych przez 21 Bazę Lotnictwa Takt...
9947656 2023-09-27
godz. 12:00
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OBROŃCÓW POMORZA GDAŃSKIEGO W MIŁOBĄDZU Dostawa pieczywa dla Szkoły Podstawowej im. Obrońców Pomorza Gdańskiego w Miłobądzu 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa dla Szkoły Podstawowej w Miłobądzu.2. Szczegółowy opis pr...
9952515 2023-09-28
godz. 08:00
ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE TP-21/23 Dostawa warzyw i owoców. Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ. Kod CPV 03220000-9. TP-21/23
9953272 2023-10-02
godz. 09:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HANDLOWYCH Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej. Część 1: Drób, mięso i jego przetwory - opis zawiera załącznik nr 1a do S...
9943853 2023-10-13
godz. 07:00
3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE Dostawa ziemniaków obieranych sterylizowanych Numer referencyjny: 166/2023/D 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków obieranych sterylizowanych do Jednostek Wojskowych rejonu odpow...
9943340 2023-10-18
godz. 10:00
32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ZAMOŚCIU Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych w 2024 r. wraz z rozładunkiem w magazynie 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zlokalizowanego w zakresie 4 części. Numer referencyjny: ZP...
9949730 2023-10-19
godz. 10:00
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ W WARSZAWIE DOSTAWA DROBIU I WĘDLIN DROBIOWYCH DO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ Numer referencyjny: ASzWoj-PK-ZZP-261.58B.2023 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobiu i wędlin drobiowych do Akademii Sz...