Przetarg 7256430 - Dostawa wielostanowiskowej licencji oraz trzyletniej...

   
Analizuj Zamówienie 7256430 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-30
przedmiot ogłoszenia
Dostawa wielostanowiskowej licencji oraz trzyletniej subskrypcji na oprogramowanie antywirusowe wraz z wdrożeniem dla Politechnik
i Gdańskiej
Numer referencyjny: ZP/320/055/D/19

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielostanowiskowej licencji oraz trzyletniej subskrypcji na oprogramowanie antywirusowe wraz z wdrożeniem dla Politechniki Gdańskiej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) licencja na program antywirusowy dla 6225 urządzeń obejmujących stacje robocze pracujące pod kontrolą Windows 10
2) wymagane jest aby zaoferowane rozwiązanie posiadało certyfikat wydany w 2019 roku : AV Comparitives Aproved Business Security lub AV-test.org Aproved Corporate Endpoint Protection
3) klucz produktu wystawiony na nazwę i adres zamawiającego, rozbity na kilka plików zawierających :
- plik nr 1 – 715 licencji
- plik nr 2 – 750 licencji
- plik nr 3 – 810 licencji
- plik nr 4 – 710 licencji
- plik nr 5 – 150 licencji
- plik nr 6 – 450 licencji
- plik nr 7 – 800 licencji
- plik nr 8 – 500 licencji
- plik nr 9 – 210 licencji
- plik nr 10 – 1130 licencji
4) 10 kompletów nośników instalacyjnych w postaci nośników USB wszystkie składniki zamawianego pakietu wraz z dokumentacją w plikach PDF

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości poszczególnych asortymentów zawierają załączniki nr 2 i 4 do Siwz.
4. Szczegółowe warunki realizacji dostaw określone są w umowie stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540001747-N-2020 z dnia: 2020-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: dniach: 14
W ogłoszeniu powinno być:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: dniach: 10


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-01-08, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-01-10, godzina: 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540003635-N-2020 z dnia: 2020-01-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-10, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-14, godzina: 09:00
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża oprogramowanie komputerowe
kody CPV 48220000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się