Przetarg 8038591 - DOSTAWa W RAMACH LEASINGU OPERACYJNEGO UŻYWANEGO SAMOCHODU...

   
Analizuj Zamówienie 8038591 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-03-24
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWa W RAMACH LEASINGU OPERACYJNEGO UŻYWANEGO SAMOCHODU Z ZABUDOWĄ BEZPYLNĄ DO ODBIORU ODPADÓW- II.

Przedmiotem zamówie
nia jest nabycie i przekazanie Zamawiającemu do odpłatnego korzystania w ramach umowy leasingu operacyjnego na umówione raty leasingowe, w okresie obowiązywania umowy leasingu, od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu. Szczegółowy opis przedmiotu leasingu jest zamieszczony w załączniku nr 5 do SWZ pn. „Opis Przedmiotu Zamówienia” (OPZ). Podane parametry techniczno-użytkowe podane w załącznikach do niniejszej specyfikacji są wymagane. Nieposiadanie jakiegokolwiek parametru daje podstawy Zamawiającemu do odrzucenia oferty.

PUK/TPW1/2/SJ/2021
branża Finanse - leasing, Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne
kody CPV 34144511, 66114000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się