Przetarg 8907334 - Dostawa: w części 1 zamówienia - komory próżniowej; w...

   
Analizuj Zamówienie 8907334 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-16
przedmiot ogłoszenia
Dostawa: w części 1 zamówienia - komory próżniowej; w części 2 zamówienia - komór próżniowych na wnękę optyczną; w c
zęści 3 zamówienia - pasywnych osłon termicznych do układu próżniowego.

Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w części 1 zamówienia - komory próżniowej; w części 2 zamówienia - komór próżniowych na wnękę optyczną; w części 3 zamówienia - pasywnych osłon termicznych do układu próżniowego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 3a, 3b oraz 3c do SWZ – odpowiednio do części zamówienia.

Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w części 1 zamówienia - komory próżniowej; w części 2 zamówienia - komór próżniowych na wnękę optyczną; w części 3 zamówienia - pasywnych osłon termicznych do układu próżniowego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 3a, 3b oraz 3c do SWZ – odpowiednio do części zamówienia.

Część 3: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w części 1 zamówienia - komory próżniowej; w części 2 zamówienia - komór próżniowych na wnękę optyczną; w części 3 zamówienia - pasywnych osłon termicznych do układu próżniowego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach nr 3a, 3b oraz 3c do SWZ – odpowiednio do części zamówienia.

90-DZP.261.048.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00169300/01 z dnia: 2022-05-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-24 10:00
Po zmianie:
2022-05-31 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-24 10:30
Po zmianie:
2022-05-31 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-22
Po zmianie:
2022-06-29UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00182653/01 z dnia: 2022-05-27
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-31 10:00
Po zmianie:
2022-06-07 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-31 10:30
Po zmianie:
2022-06-07 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-29
Po zmianie:
2022-07-06
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt laboratoryjny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9006911 2022-07-06
godz. 10:00
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Dostawa materiałów i elementów optycznych na potrzeby projektów pn.: Dwukanałowy system do obrazowania fluorescencyjnego (TECHNETIUM) i System do obrazowania rezonansu fluorescencyjnego...
9011634 2022-07-07
godz. 13:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Sprzedaż i dostarczenie wyposażenia pracowni dla zawodu technik leśnik i technik ochrony środowiska w ramach realizowanego projektu pn. Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek prac...
9011852 2022-07-08
godz. 12:00
ZAKŁAD BADAWCZO-ROZWOJOWY OŚRODKA SALMONELLA IMMUNOLAB SP. Z O.O. Opracowanie immunologicznych preparatów do profilaktyki i leczenia stanów zapalnych wymienia krów (mastitis), alternatywnych dla konwencjonalnych chemioterapeutyków i antybiotyków Dost...
8973444 2022-07-11
godz. 10:30
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE dostawa analizatora impedancji z precyzyjnym miernikiem LCR dla WIMiC - KC-zp.272-353/22 Numer referencyjny: KC-zp.272-353/22 dostawa analizatora impedancji z precyzyjnym miernikiem LCR dla ...
8969999 2022-07-12
godz. 08:00
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH Dostawa na rzecz Zamawiającego młyna planetarno – kulowego. Numer referencyjny: RZP/PN/43/22 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa młyna planetarno - kulowego. 2. Przedmiot zamówieni...
8983652 2022-07-15
godz. 09:00
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY GUM2022ZP0059 Dostawa laserowego mikroskopu konfokalnego do NIEinwazyjnego obrazowania skóry in vivo w czasie rzeczywistym Numer referencyjny: GUM2022ZP0059 1. Przedmiotem zamówienia jest ...
8974594 2022-07-15
godz. 14:00
STELWELD SP. Z O.O. Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu wprowadzenia innowacji produktowych w sektorze środków transportu Przedmiot Zamówienia dotyczący dostawy przenośnego ramienia pomiarowego...
8980294 2022-07-22
godz. 09:30
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO System Biobanku Narodowego Instytutu Kardiologii Numer referencyjny: ZP.039.2022 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego nowo wyprodukowanej aparatury - S...
9008922 2022-07-25
godz. 11:00
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Numer referencyjny: BF-2.262.25.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjn...
8999431 2022-07-25
godz. 16:00
IPT SAFETY SP. Z O.O. Metalowe pokrycia światłowodowe odporne termicznie, chemicznie i mechaniczne do celów czujnikowych Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy wynajem specjalistycznej aparatury naukowo...