Przetarg 7608895 - Dostawa urządzń gastronomicznych i wyposażenia...

   
Analizuj Zamówienie 7608895 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-24
przedmiot ogłoszenia
Dostawa urządzń gastronomicznych i wyposażenia pomieszczeń kuchni do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecini
e
Numer referencyjny: RPoZP 28/2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń gastronomicznych i wyposażenia do pomieszczeń kuchni do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie z podziałem na pięć zadań.
Zadanie nr 1 – szafy chłodnicze, lodówki, sprzęt kuchenny
Zadanie nr 2 - meble gastronomiczne
Zadanie nr 3 – drobne sprzęt kuchenny
Zadanie nr 4 – podnośnik nożycowy
Zadanie nr 5 – urządzenia gastronomiczne – piec konwekcyjny, okap do pieca, zmywarka
Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Dokładne opisy przedmiotów zamówienia określa załącznik nr 1a-1e do SIWZ.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca instalacji danego sprzętu, a także do montażu i uruchomienia sprzętu oraz szkolenia personelu szpitala w zakresie korzystania z zamontowanych urządzeń, wykonanie niezbędnych testów kontrolnych, pomiarów szczelności połączeń instalacji gazowych – w zależności od rodzaju sprzętu, szkolenie przypominające po okresie min. 3 miesięcy od dostawy uzgodnione z Zamawiającym oraz dostawa wypełnionej dokumentacji DTR w zależności od rodzaju sprzętu;

Przed przystąpieniem do realizacji i przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonać wizji lokalnej i oceny wykonanych robót, w tym w szczególności przyłączeń do urządzeń. Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie wszelkie niezbędne przeróbki istniejących przyłączy do oferowanych urządzeń.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Sprzęt chłodniczy, sprzęt gastronomiczny
20 pozycji asortymentowych

Część nr: 2 Nazwa: Meble gastronomiczne
44 pozycje asortymentowe

Część nr: 3 Nazwa: Drobny sprzęt kuchenny
45 pozycji asortymentowych

Część nr: 4 Nazwa: Podnośnik nożycowy
1 pozycja asortymentowa

Część nr: 5 Nazwa: Sprzęt gastronomiczny
7 pozycji asortymentowych
branża Elektronika, RTV, AGD, multimedia, Wyposażenie wnętrz
podbranża meble i akcesoria, sprzęt gospodarstwa domowego, akcesoria gospodarstwa domowego
kody CPV 39151200, 39221000, 39312000, 39713100, 42513000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się