Przetarg 8258840 - Dostawa urządzeń układów pomiarowych energii...

   
Analizuj Zamówienie 8258840
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-07-09
przedmiot ogłoszenia
Dostawa urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej, liczniki zdalnego odczytu 1- i 3-fazowe – w podziale na 2 zadania częściowe Numer referencyjny: POST/DYS/OL/LZA/01232/2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej, liczniki zdalnego odczytu 1- i 3-fazowe.
Liczniki 1-fazowe, bezpośrednie statyczne, energii czynnej i biernej zdalnego odczytu – 13 800 szt. i liczniki 3-fazowe, bezpośrednie, statyczne, energii czynnej i biernej, zdalnego odczytu – 185 100 szt. Część nr 1 Dostawa – 1-fazowe liczniki, bezpośrednie statyczne, energii czynnej i biernej zdalnego odczytu – 13 800 szt. oraz 3-fazowe liczniki bezpośrednie, statyczne, energii czynnej i biernej, zdalnego odczytu – 185 100 szt.
Liczniki 1-fazowe, bezpośrednie statyczne, energii czynnej i biernej, zdalnego odczytu – 9 200 szt. i liczniki 3-fazowe, bezpośrednie, statyczne, energii czynnej i biernej, zdalnego odczytu – 123 400 szt. Część nr 2 Dostawa – 1-fazowe liczniki, bezpośrednie statyczne, energii czynnej i biernej zdalnego odczytu – 9 200 szt. oraz 3-fazowe liczniki bezpośrednie, statyczne, energii czynnej i biernej zdalnego odczytu – 123 400 szt.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 147-392493 z dnia 2021-08-02:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 01/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 07/12/2021
Powinno być:
Data: 29/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 01/09/2021
Czas lokalny: 10:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 168-440784 z dnia 2021-08-31:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 01/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 29/12/2021
Powinno być:
Data: 11/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 01/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 10:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 174-455028 z dnia 2021-09-08:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 01/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 11/01/2022
Powinno być:
Data: 28/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 01/10/2021
Czas lokalny: 10:30
branża Energoelektryczna, Automatyka przemysłowa
podbranża urządzenia, materiały
kody CPV 38551000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się